Een burn-out, het lijkt wel de werkziekte van dit decennium. Steeds meer mensen krijgen de diagnose te horen nadat ze totaal overspannen terugkeerden van het werk. De conclusie is eenvoudig: wanneer je niet meer werkt om te leven, maar leeft om te werken, dan is er vaak iets goed mis.

Sociaal leven als buffer

‘Ook getest op mensen’, het VRT-programma van Marcel Vanthilt vol vragen over ons lichaam en welzijn, besloot de Vlaming te onderwerpen aan een test op de website van de openbare omroep. De deelnemers kregen stellingen voorgeschoteld als ‘Ik ontdek steeds weer nieuwe en interessante kanten aan mijn werk’, ‘Ik kan me geen ander beroep voorstellen’ of ‘Na mijn werk voel ik me nog fit voor mijn vrijetijdsbesteding’. Vooral die laatste stelling is een belangrijke graadmeter.

‘Een burn-out is een energieziekte. Je bent volledig uitgeput door je werk en hebt daarna geen energie meer over voor iets anders’, verklaarde stressarts Luc Swinnen in ‘Ook getest op mensen’. En dat is een groot probleem, want je leven naast je werk is net een buffer tegen stress. Wie daar geen energie meer voor heeft, krijgt een burn-out.

‘Praat erover met je huisarts’

In totaal deden maar liefst 76.000 Vlamingen mee aan de enquête, en de resultaten waren werkelijk onthutsend. Zo gaf de meerderheid aan dat zijn werkbelasting niet goed te verdragen was. Ook opmerkelijk: bijna de helft voelt zich niet altijd fit op het werk.

Maar de eindresultaten, met kleurcodes als graadmeter voor het risico op een burn-out, zijn misschien nog het strafst van allemaal. 15%, of één op de zeven Vlamingen, zit in de rode zone en stevent af op een burn-out. Nog eens 68% van alle deelnemers blijkt niet helemaal vrij te zijn van stress op het werk, code oranje dus, wat op lange termijn ook kan leiden tot een burnout.

Dat betekent dat slechts 17%, of niet eens één op de vijf Vlamingen, in de veilige groene zone zit.

‘Eigenlijk zou iedereen die in de rode of oranje zone zit, hiermee naar de huisarts moeten gaan. Praat erover, blijf er niet mee lopen. Vooral voor de mensen die in de rode zone zitten is dit echt een alarmsignaal’, verklaarde Swinnen.

Tot slot gaf hij ook nog tips mee voor wie toch met een burn-out geconfronteerd wordt. ‘Wees geen perfectionist, zorg voor jezelf en probeer geen bergen werk te verzetten in een keer. Het is zoals dat flauwe mopje. Hoe eet je een olifant op? Stukje voor stukje.’ (DeRedactie.be/VRT)