Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

VVSG : 'Lokale besturen vragen duidelijkheid financiering politiezones in 2023'

politie

Lokale politiezones zijn verplicht om hun politiebegroting in oktober klaar te hebben. Dat is nu bijzonder moeilijk: er is de oplopende inflatie en het gebrek aan duidelijke begrotingsrichtlijnen vanuit de federale overheid. De VVSG vraagt aan de federale regering financiële garanties en duidelijke instructies voor de politiezones.

'De oplopende inflatie zorgt voor een enorme stijging van de loonkosten en de statutaire pensioenlasten van de politiezones. Niet verwonderlijk als je weet dat bijna 90% van de uitgaven van politiezones personeelskosten zijn.

Daardoor stijgen de kosten voor de Vlaamse politiezones in 2023 met ongeveer 220 miljoen ten opzichte van 2021. Politiezones hangen voor een belangrijk deel van hun financiering af van de gemeenten. Ongeveer 1/3 van de middelen komt van de federale overheid. Maar het is vandaag nog niet duidelijk hoeveel bijkomende middelen de federale overheid zal vrijmaken voor de financiering van de lokale politie in 2023.'  Foto NNieuws.

politie

Deel dit artikel