Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vzw Adem2020 schenkt €8.000 aan vzw Ispahan Palliatieve Thuiszorg Kempen

Adem

De hoofdarts van AZ Herentals, Dr. Filiep Bataillie, schreef zijn ervaringen tijdens de eerste
golf van de covid pandemie neer in zijn boek Adem (bijna 4,000 exemplaren verkocht).
Filiep belicht hierin uitvoerig de organisatie van de gezondheidszorg tijdens die eerste golf
en zijn eigen ervaringen als covidpatiënt.

Hij heeft tevens samen met een ganse ploeg, dit verhaal verwerkt in een gelijknamige
monoloog. Deze voorstelling werd 25 maal vertoond in steden verspreid over Vlaanderen.

 

De opbrengst van de eerste reeks voorstellingen werd gebruikt om mee te zorgen voor de
realisatie van 8 kunstwerken die opgericht werden in de 7 gemeenten van de Eerstelijnszone
Middenkempen en aan de ingang van het AZ Herentals, ter nagedachtenis aan de pandemie
en vooral van de slachtoffers.

In 2022 werd dan de vzw Adem2020 opgericht met als missie het organiseren van events
ter ondersteuning van geselecteerde goede doelen.

De opbrengst van de tweede reeks voorstellingen en de verdere verkoop van het boek wordt
geschonken aan de vzw Ispahan Palliatieve Thuiszorg Kempen. Reeds meer dan 30 jaar
biedt Ispahan mensen aan het einde van hun leven en hun dierbaren de zorg in hun
vertrouwde thuisomgeving en dit dank zij een professionele omkadering en vele gedreven
vrijwilligers.

Op zondag 4 september wordt tijdens het Ispahan Feest (Thomas Moore, Campus Blairon
Turnhout van 11 tot 18 uur) een cheque ter waarde van €8.000 overhandigd van de vzw
Adem2020 aan Ispahan.

De vzw Adem2020 plant voor 2024 verdere initiatieven om geld te verzamelen voor het
goede doel. Hierover later meer.

www.adem2020.be
Ispahan Palliatieve Thuiszorg Kempen
Ispahan Feest
Adem - Filiep Bataillie - Boeken.cafe
Top Doktor Op de sofa met Seka: Vandaag met Filiep Bataillie - Boeken.cafe

Adem

Deel dit artikel