Sinds september 2014 is de VZW Oosterbos, in samenwerking met MPI Oosterlo, gestart met een extern time out project, genaamd Weerwerk. 

Woensdagnamiddag overhandigde Garage Hermans Audi-VW uit Herentals een professionele Stihl haagschaar aan Weerwerk.  Garage Hermans doet deze schenking aan Weerwerk omdat de leerlingen het voorbije schooljaar mee hebben geholpen bij het groenonderhoud van hun terrein.

Op de foto : Stef Van Hoof (directeur Buso Oosterlo), Kim Coremans (begeleider Weerwerk), Jente Verherstraeten (leerling Tongelsbos), Johan Brocken (leerling Oosterlo) en Kris Voet (Audi Manager).

Weerwerk

Weerwerk richt zich tot leerlingen ingeschreven in het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) Oosterlo en Tongelsbos, die deel uitmaken van VZW Oosterbos.
Leerlingen uit de twee bovenvermelde scholen, voor wie het voltijdse schoolprogramma niet meer haalbaar is, kunnen in Weerwerk terecht.

Redenen voor de inschakeling van Weerwerk kunnen zijn: demotivatie, schoolmoeheid, niet kunnen voldoen aan de huidige verwachtingen gesteld door de schoolwerking (te veel druk, sociale prikkels...), in de knoop zitten met zichzelf (problemen in de thuissituatie, identiteitscrisis...),...

Samen met de jongere en zijn context wordt op maat van de jongere, met ruime aandacht voor zijn competenties, interesses en motivatie een zinvol schoolvervangend programma opgesteld. Het kan gaan om een deeltijds of voltijds schoolvervangend programma, gaande van enkele uren tot meerdere dagen of halve dagen per week.

Leerlingen kunnen in Weerwerk in de eerste plaats terecht om te werken rond hun welbevinden en motivatie. Via allerlei activiteiten op maat van de leerling stellen we de leerlingen centraal. Mogelijke activiteiten: groenonderhoud, fietsen herstellen, inpakwerk, kookactiviteiten, sport, spel.

Eventueel wordt gezocht naar een externe partner voor een nauwe samenwerking: Paletco, Garage Hermans, Groep Heylen, Acero, Groene Zorg...

Natuurlijk moeten ook de leerdoelen behaald worden en dus worden ook de lessen, taken en examens in Weerwerk mee opgevolgd. Eveneens het behalen van een theoretisch rijbewijs, slagen voor een toelatingsproef op de arbeidsmarkt...krijgen aandacht.

Op deze manier heeft Weerwerk gedurende dit schooljaar reeds 17 leerlingen die dreigden uit te vallen in één van beide scholen kunnen helpen. Leerlingen die niet meer naar school kwamen, leerlingen die slecht in hun vel zaten, zelfs op het randje van een depressie, leerlingen die in conflict lagen met zichzelf, hun klasgenoten, hun thuissituatie...

Leerlingen die zonder diploma in de harde wereld dreigden terecht te komen, leerlingen die op straat ronddoolden, leerlingen die niet meer in zichzelf geloofden.

Telkens weer is het team van Weerwerk, in samenwerking met Buso Tongelsbos, Buso Oosterlo en MPI Oosterlo, in overleg met ouders en andere betrokken hulpverleners, op zoek gegaan naar een gepast antwoord op de hulpvraag van de jongere.