Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vzw Zorggroep Zusters van Berlaar verwelkomt wzc De Bekelaar uit Lommel en Berlaarse buur wzc Sint-Augustinus

Voor alleenstaande woonzorgcentra wordt het steeds moeilijker om het hoofd te blijven bieden aan de vele veranderingen binnen het zorglandschap en de steeds hogere verwachtingen van de overheid.

Daarom zullen zowel woonzorgcentrum De Bekelaar (Lommel) als Sint-Augustinus (Berlaar) op 1 april 2024 toetreden tot de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar en zo de bestaande samenwerkingsverbanden verder verstevigen.

Wzc De Bekelaar

In 2005 moesten de Zusters Kindsheid Jesu op zoek naar een nieuwe, zorggerelateerde invulling voor het voormalige ziekenhuisgebouw in Lommel. Samen met het Mariaziekenhuis en de vzw Rusthuizen (nu: Zorggroep) Zusters van Berlaar werd in 2007 “De Bekelaar” geopend. Een apart en onafhankelijk woonzorgcentrum met 90 medewerkers en een bestuurlijke betrokkenheid van de drie stichtende partners.

Wzc Sint-Augustinus

Wzc Sint-Augustinus uit Berlaar werd in 1896 opgericht door de Zwartzusters uit Mechelen. In 1966 zorgde een fusie met de Zusters van Liefde uit Mechelen en de Dochters van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria uit Overijse ervoor dat het beheer tot in 1950 volledig in handen was van de daaruit voortvloeiende congregatie van de Zusters van Overijse Mechelen. Datzelfde jaar maakten de eerste 2 leken hun intrede als personeelslid, waarna het aantal toenam tot zo’n 130 medewerkers op de dag van vandaag.

Vzw Zorggroep Zusters van Berlaar

De vzw Zorggroep Zusters van Berlaar is ontstaan vanuit de congregatie Zusters van het Heilig Hart van Maria van Berlaar. In de loop der jaren groeide de vzw uit tot een groep van 8 huizen, actief binnen de gemeentes: Heist o/d Berg, Nijlen, Berlaar, Kessel, Wiekevorst, Holsbeek, Essen en Kapellen.

Naast een residentieel aanbod van woonzorgcentra, assistentiewoningen en kamers voor kortverblijf, organiseert de vzw op een aantal van deze locaties ook thuisverpleging en beschikt het over centra voor dagverzorging. De laatste jaren zet de Zorggroep sterk in op het bouwen van “buurtnetwerken”.

Via buurtrestaurants en aansluitende activiteiten die vertrekken vanuit lokale dienstencentra, wil de vzw thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers ondersteunen om zo lang mogelijk in een eigen, vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen.

'Met wzc De Bekelaar is er steeds een sterke, gemeenschappelijke visie blijven bestaan rond het verlenen van een deskundige, maar bovenal warmmenselijke zorg waarbij de bewoner centraal staat. Een visie geworteld vanuit de spiritualiteit van de 2 stichtende congregaties. Binnen het kader van het project “zorgzame buurten”, nam ook de samenwerking met Berlaarse buur wzc Sint-Augustinus de afgelopen jaren fors toe.

Deze verbondenheid en gemeenschappelijke doelen zorgen ervoor dat de handen nu ook formeel in elkaar worden geslagen. En dat zowel wzc De Bekelaar als wzc Sint-Augustinus vanaf 1 april 2024 zullen toetreden tot de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar. Voor het personeel en de bewoners verandert er niets, al kunnen zij voortaan wel een beroep doen op de expertise van een grotere groep.'

Deel dit artikel