U bent hier

Waar appartementen en verkavelingen in Mol ? En waar niet?

Kempen regio | Mol
31.05.2021 - 17.00u
Door: Lex Verellen

In welke gehuchten mag de woondichtheid stijgen en waar niet? Op welke locaties staan we appartementsgebouwen en nieuwe verkavelingen toe en op welke plaatsen mag het niet?

In samenspraak met alle inwoners en de betrokken adviesraden geven we heldere antwoorden op deze complexe vraagstukken.

De zogeheten Bouwmeester Scan is het vertrekpunt.

Deze uitgebreide studie van het team van de Vlaamse Bouwmeester vormt voor tal van ruimtelijke beleidsdomeinen een inspiratiebron voor toekomstig beleid.

Het gemeentebestuur selecteerde het thema 'woonverdichting' als eerste prioriteit. Na afloop van het participatie- en beslissingstraject beschikken we over een goede basis voor een helder beleidskader om bouw- en verkavelingsprojecten op vlak van woonverdichting te beoordelen. Wil je meedenken en -praten?

Volg dan zeker de online infovergadering op maandag 7 juni om 19 uur - www.gemeentemol.be/woonverdichting vind je de link. Van 1 juni tot en met 1 juli kan je reageren op ons online participatieplatform, eveneens bereikbaar via dezelfde link.

De Bouwmeester Scan brengt heel gedetailleerd de sterktes en zwaktes van onze gemeente in kaart op vlak van natuur, landbouw, ruimtelijke ordening, energie,.....

De studie vormt daarnaast een inspiratiebron voor beter en meer duurzaam ruimtegebruik. Het document werd uitgewerkt door een team van specialisten onder leiding van de Vlaamse Bouwmeester.

Dit team leverde een uitgebreid en uiterst waardevol werkstuk af. Vooraleer elementen en onderdelen van dit document als beleidskader kunnen worden gebruikt, moeten deze uiteraard lokaal nog besproken en beslist worden.

Het gemeentebestuur selecteerde het thema 'woonverdichting' als prioritair. Via een participatietraject willen we komen tot een actueel, helder en afdwingbaar beleidskader.

Woonverdichtingsprojecten beoordelen?

Ruimtelijk ordening is een dynamisch gegeven en is steeds in evolutie. De afbakening van het kleinstedelijk gebied (PRUP) dateert al uit 2012. Ondertussen is er nood aan een meer gedetailleerd beleidsdocument dat ook rekening houdt met de karakteristieken van elk gehucht dat binnen het kleinstedelijk gebied ligt.

Fijnmazige analyse

De Bouwmeester Scan maakt een fijnmazige analyse van ons grondgebied op vlak van woonverdichting. Zo identificeert deze studie vijf verschillende woonverdichtingszones, aangevuld met een zone waar woonverdichting absoluut niet opportuun is.

Aan elke categorie en deelgebied koppelt de Bouwmeester Scan specifieke mogelijkheden tot verdichting. Verschillende parameters werden gebruikt om de zones af te bakenen:

- Karakter van het gehucht

- Mogelijkheden openbaar vervoer

- Afstand tot het Centrum

- Afstand tot het treinstation als multimodaal knooppunt

Aangezien in het Centrum tal van overheidsdiensten, medische voorzieningen, winkels, horecazaken, cultuurmogelijkheden, scholen,... geconcentreerd zijn, beschouwt de studie afstand tot het Centrum als één van de belangrijkste criteria.

Nood aan officieel toetsingskader

Om de teksten uit de Bouwmeester Scan te kunnen gebruiken als basis voor de opmaak van een officieel toetsingskader bij projectaanvragen, zijn verschillende stappen vereist.

In een eerste fase wilt het college van burgemeester en schepenen de zonering en bijhorende richtlijnen in een participatietraject voorleggen aan onze inwoners en bespreken in de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (adviesraad GECORO).

Op basis van deze participatie en besprekingen volgt in de zomer een finale visietekst op woonverdichting die in het najaar zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Vervolgens zullen we deze lokale verdichtingsstrategie ter goedkeuring voorleggen aan de provincie, waarna we deze tekst – bij groen licht – officieel tijdelijk kunnen gebruiken als 'beleidsmatige gewenste ontwikkeling'.

Deze tussenperiode geeft ons de kans om een zogeheten 'woonomgevingsplan' uit te werken. Dit beleidsdocument vormt dan een heldere leidraad met afgebakende zones en bijhorende stedenbouwkundige richtlijnen.

Welke zones?

De Bouwmeester Scan identificeert in onze gemeente verschillende zones, met telkens een bijhorende mate van aangewezen woonverdichting. Hieronder lijsten we de verschillende zones op met de belangrijkste principes die door de bouwmeester worden voorgesteld.

imageMeer nieuws

Eerstelijnszone Zuiderkempen : 'Hulplijn om testcode aan te vragen na hoog risicocontact'

Geel | Herselt | Kempen regio | Laakdal regio | Westerlo 29.11.2021 - 08.58u

EU-landen gaan nauwer samenwerken in Kanaal, grenzen worden beter bewaakt

 EU-landen gaan nauwer samenwerken in Kanaal, grenzen worden beter bewaakt
EU | Internationaal | Kempen regio | Nationaal | Vlaanderen 28.11.2021 - 22.34u

Wout van Aert naar het WK veldrijden? "Als hij meedoet voor zege, zal het kriebelen"

Internationaal | Kempen regio | Neteland | Vlaanderen 28.11.2021 - 18.11u

Voetbaluitslagen Neteland Kempen

Voetbaluitslagen Neteland Kempen
Kempen regio | Neteland 28.11.2021 - 17.44u

Modderduivel Eli Iserbyt houdt Toon Aerts af na thriller in Besançon

Internationaal | Kempen regio | Nationaal | Vlaanderen 28.11.2021 - 16.23u

Wat doet farma-industrie tegen omikronvariant? Moderna belooft specifiek vaccin, Pfizer kijkt eerst naar huidige vaccins

Internationaal | Kempen regio | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 28.11.2021 - 11.25u

Ook 22e kerstmarkt Noorderwijk afgelast

Ook 22e kerstmarkt Noorderwijk afgelast
Herentals 28.11.2021 - 08.26u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto