Vorig jaar gaven 829 van de meer dan 15.000 gezinnen géén huisvuil mee met hun grijze restafvalcontainer. Met het oog op de strijd tegen sluikstorten, start het gemeentebestuur een onderzoek naar waar dit restafval dan wel naartoe ging. Alle inwoners die in 2014 hun grijze restafvalcontainer niet gebruikten, ontvangen de komende week een uitnodiging om anoniem een enquête in te vullen.

Het systeem voor afvalophaling en –verwerking van IOK Afvalbeheer in opdracht van het gemeentebestuur, steunt op het principe van onderlinge solidariteit. Naast een grote factuur voor het gemeentebestuur wordt een deel van de vaste kosten voor het systeem verdeeld over alle gezinnen.

Afhankelijk van het aantal kilo's restafval, betaalt elk gezin nog een variabel deel van de afvalfactuur. De afvalfactuur die elk gezin ontvangt, bedraagt ongeveer 60% van de reële kosten. De overige 40% betaalt de gemeentekas.

Niet gebruiken

Uit  cijfers blijkt dat een aantal huisgezinnen de grijze restafvalcontainer niet gebruikt en dus 0 kilogram meegeeft. In 2011 waren dit 608 gezinnen. Stapsgewijs steeg dit tot 829 gezinnen in 2014. Voor 2012 en 2013 noteerden we respectievelijk 693 en 732 gezinnen die de grijze container niet gebruiken. We stellen daarbij ook vast dat deze stijging los staat van de tariefaanpassing die begin 2014 werd doorgevoerd.

Een gemeentelijke politieverordening stelt dat gezinnen de grijze restafvalcontainers moeten gebruiken voor hun huisvuil. Zij mogen geen gebruikmaken van andere methodes – ook niet als bedrijfsafval – om hun afval af te voeren.

Hoe dan wel?

Het gemeentebestuur stelt zich – vanuit de strijd tegen sluikstorten – de logische vraag op welke manier deze 829 gezinnen hun huisvuil dan wel verwerken. Daarom ontvangen al deze gezinnen kortelings een brief met het verzoek voor 20 februari deel te nemen aan een anonieme enquête. Mensen kunnen ofwel het bijgevoegd invulformulier terugsturen ofwel een e-formulier invullen op www.gemeentemol.be.

Geen sancties

Aan het invullen of het niet invullen van het formulier op zich hangen geen sancties vast. Met het oog op de strijd tegen sluikstorten, willen we een zo goed mogelijk zicht krijgen op de bestemming van huisvuil dat niet via de grijze restafvalcontainer wordt opgehaald.