U bent hier

Waarin investeert stad Geel in 2019?

Geel
28.12.2018 - 00.18u
Door: Mark Jaspers

Het huidige bestuur heeft bepaald in welke projecten geïnvesteerd wordt volgend jaar. De investeringsambitie voor 2019 bedraagt 29 miljoen euro. Het wordt een overgangsjaar waarin vooral de nog geplande investeringen uit het huidige meerjarenplan worden gerealiseerd. Ondertussen wordt het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 voorbereid.

Door de bestuurswissel en de sperperiode in het verkiezingsjaar, is de aanpassing van het meerjarenplan voor 2019 een technische oefening. Het nieuwe bestuur kan het budget 2019 bijsturen zodra het dit opportuun vindt.

De stad zet maximaal in op de realisatie van de geplande investeringen. Wat de exploitatiekosten betreft, blijft de stad het principe 'samen, sober, duurzaam en creatief' aanhouden binnen het meerjarenplan. Het meerjarenplan blijft, zoals het moet, financieel in evenwicht.

Vrije tijd

Geel zal de 75ste verjaardag van de Bevrijding na WOII vieren. De stad is ook volop bezig met de voorbereiding van de Dimpnadagen 2020. De kunstacademie zal haar intrek nemen in de gerenoveerde lokalen in de Waaiburg. Er komt een sensibiliseringscampagne om alcoholgebruik bij jongeren terug te dringen.

Burger en welzijn

Geel is een wereldstad. In Geel leven maar liefst 114 verschillende nationaliteiten samen. Om dit samenleven extra in de verf te zetten, organiseert stad Geel 'Zuidergekte' vanaf 22 maart tot en met 25 augustus 2019.

De stad zal een structurele ontmoetingsplaats creëren waar heterogene groepen (kwetsbare) jongeren onder professionele begeleiding sociale contacten kunnen inoefenen.

Stad Geel investeert verder in buurtzorgnetwerken. Bedoeling is hiermee de sociale cohesie te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen. De stad zal stappen zetten binnen de eerstelijnszone die werd opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen in functie van hulpvragen.

Verder wordt de werking van het Huis van het Kind uitgebouwd en komt er ook een fysiek loket kinderopvang.Verschillende digitaliseringstrajecten binnen burgerzaken en sociaal beleid staan gepland in 2019 om de dienst- en hulpverlening nog beter af te stemmen op de Geelse burger.

Grondgebonden zaken

Door systematische conditiestaatmetingen wil de stad tegen het volgende meerjarenplan een investeringsprogramma voor het eigen patrimonium klaar hebben. Hierbij staan duurzaamheid en energiezuinigheid centraal. Er zal voor 1,7 miljoen aan duurzame investeringen gaan naar stedelijke gebouwen. Dat brengt een jaarlijkse energiebesparing van meer dan 130.000 euro op.

Geel bouwt ook verder aan de school in Winkelomheide. Het dak van de stedelijke basisschool in de Burgstraat wordt gerenoveerd. De stedelijke basisschool Katersberg zal ook een volledige renovatie ondergaan in de volgende jaren.

De stad start de voorbereidingen op hiervoor en ook voor een nieuwe sporthal naast Axion. In het sportpark De Leunen worden nieuwe kleedkamers gebouwd en komen er nieuwe sportvelden.

Daarnaast zijn er ook een aantal investeringen in jeugdcentrum De Bogaard gepland, akoestische investeringen in verschillende gebouwen van de stad en enkele vervangingen in het zwembad.

De stad investeert ook in de modernisering en verduurzaming van haar voertuigenpark. In 2019 zal de stad een deel van het voormalig militair domein aankopen. De stad bekijkt de optie om de Gasthuishoeve in erfpacht te nemen en mogelijk een bestemming te geven die aansluit bij het museum.

Geel werkt volgend jaar aan rioleringen en bestrating in Schuttershof, Tessenderloseweg en bereidt de werken voor aan Binneneinde en Velveken, Groenhuis, Velleke en Wijdbosch. Voor meer dan 300.000 euro zal de stad voetpaden opnieuw aanleggen over het Geelse grondgebied.

Er zullen voor 800.000 euro aan onderhoudsasfalteringswerken plaatsvinden in een vijftiental verschillende straten.

De stad onderzoekt ook de toekomstige verkeerscirculatie in De Leunen. De stad wil meer preventief onderhoud uitvoeren op de verkeerslichten en dynamische zone 30-borden op het eigen weggennet en extra veiligheidscamera's plaatsen. Voor een veiliger fietsverkeer in de omgeving van scholen is ook een nieuw budget uitgetrokken.

imageMeer nieuws

kOsh Kieswijzer

kOsh Kieswijzer
Herentals | Neteland 20.01.2020 - 15.08u

Eetdagen SKS Herentals

Eetdagen SKS Herentals
Herentals 20.01.2020 - 14.43u

Ondernemers voor de kOsh-klas

Herentals | Kempen regio | Neteland | Vlaanderen 20.01.2020 - 14.31u

Bouw Welzijnscampus in Geel

Bouw Welzijnscampus in Geel
Geel 20.01.2020 - 13.02u

Basket: Kangoeroes Pitzemburg C 82-80 HBBC A

Basket: Kangoeroes Pitzemburg C 82-80 HBBC A
Herentals 20.01.2020 - 11.02u

Rode Kruis-Vlaanderen wil van 3% naar 4% donerende Vlamingen met campagne ‘Ons dorp geeft’

Rode Kruis-Vlaanderen wil van 3% naar 4% donerende Vlamingen met campagne ‘Ons dorp geeft’
Kempen regio | Provincie Antwerpen | Vlaanderen 20.01.2020 - 10.57u

Nationale en provinciale voetbaluitslagen

Nationale en provinciale voetbaluitslagen
Kempen regio 19.01.2020 - 18.02u

Nieuws uit uw regio

image
image
image

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto