Uniek in de wereld. En dat in Herentals. To Walk Again, de stichting van Marc Herremans die zich inzet om de levenskwaliteit van mensen met een fysieke beperking te verbeteren, opende vandaag haar eerste REVAlution Center op de 6e verdieping van het Algemeen Ziekenhuis Herentals.

'Klassieke revalidatie focust op het compenseren van verloren functionaliteiten. We zijn ervan overtuigd dat er met onze aanpak echt herstel mogelijk is', zegt Kristel Gevaert, algemeen directeur van To Walk Again.

Het REVAlution Center is voor To Walk Again een gigantische stap vooruit.

De stichtende partners, TWA vzw, AZ Herentals, Orthopedie Van Haesendonck en Thomas More-Mobilab, realiseren hiermee hun vooropgestelde droom. 'Op onze vorige locatie was de ruimte beperkt', vertelt Kristel Gevaert.

'Per week konden we bijvoorbeeld maximum 25 personen laten stappen met een eksoskelet. Hierdoor moesten we heel wat mensen teleurstellen. In het nieuwe centrum verdubbelt dit aantal en kunnen we daarnaast nog professioneler werken'.

De naam REVAlution - de winnende suggestie na een wedstrijd bij het grote publiek – dekt dan ook perfect de lading. 'Ons centrum staat voor revolutionaire revalidatie', legt Kristel Gevaert uit. 'We kiezen voor een zeer innoverende benadering. We integreren hoogtechnologische apparatuur in de behandeling, om zo het bewegingsaanbod voor mensen met een fysieke beperking aanzienlijk te verbreden.

Ons land telt veel gerenommeerde revalidatiecentra, maar er is een tekort aan bewegingsaanbod en paramedische opvolging na een intensieve periode van herstel. REVAlution betekent tegelijk ook dat To Walk Again haar concept en methodiek voortdurend aanpast op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en op maat van iedere persoon.'

Daar waar de klassieke revalidatie focust op compensatie van verloren functionaliteiten gelooft To Walk Again ook dat er echt herstel mogelijk is op niveau van de zenuwbanen en de hersenen.

'In dat opzicht wil dit nieuw centrum ook gericht haar klinische omgeving en haar patiënten laten deelnemen aan vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek', zegt Kristel Gevaert.

'Onderzoek helpt aantonen dat het mogelijk moet zijn om mensen met een verlamming opnieuw te laten stappen. In die zin is er nu al onderzoek en is er ook (inter)nationale belangstelling vanuit verschillende universitaire onderzoekscentra om met ons samen te werken'.

'AZ Herentals verwelkomt met genoegen To Walk Again en REVAlution en wil heel graag investeren in hoogtechnologische en gespecialiseerde zorg voor patiënten met problemen in hun mobiliteit, en dat gaat van topsporters tot en met personen met zeer ernstige verlammingen' geeft Rudy Van Ballaer, algemeen directeur van het AZ Herentals, aan.

Dr. Toon Claes, medisch diensthoofd orthopedische heelkunde binnen het AZ Herentals en bouwer van het project, stelt dat 'topsporters met een ernstige blessure en mensen met verlammingen in feite eenzelfde achtergrond en eenzelfde doelstelling hebben: beiden willen vooruit en beiden hebben eenzelfde spirit tot heling.

Het is onze uitdaging om beide groepen, en ook alles er tussenin, zo goed mogelijk te helpen met het uiteindelijk doel om terug perfect te kunnen functioneren, in het beste geval zelfs beter als vòòr het letsel.'

Patrick Wijns, CEO van OVH, vult tenslotte aan dat het centrum ook de ideale omgeving is waar orthesepatiënten de nieuwste technologie op vlak van orthesen en prothesen kunnen testen en leren gebruiken.

Enkel voordelen voor de gebruiker
'Hoop, geloof en actie waren de kernwoorden bij de opstart van een heel mooie organisatie' vertelt stichter Marc Herremans. 'Vandaag hebben we al heel wat mensen met een beperking kunnen helpen met het nemen van de drempels die ze in hun dagelijkse leven tegenkomen.

In het nieuwe REVAlution Center bieden we deze mensen een breed aanbod van sport en beweging.

Met behulp van hoogtechnologische revalidatietoepassingen, zoals bijvoorbeeld staprobots, verbeteren we de levenskwaliteit van mensen met een beperking aanzienlijk. Met in het achterhoofd nog steeds die ultieme droom: to walk again.'

Kostprijs
Omwille van deze sociaaleconomische insteek krijgt het project steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en een flink aantal andere partners. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Vlaanderen is één van de structuurfondsen die de Europese Unie in het leven heeft geroepen om doelstellingen van het regionaal beleid te kunnen verwezenlijken.

Met dit regionaal beleid wil de Europese Unie de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van regio's verkleinen.

Het project To Walk Again – REVAlution Center heeft een totale kostprijs van iets meer dan 3 MIO euro, EFRO Vlaanderen ondersteunt dit project met bijna 1,2 MIO euro.

Living lab
Het centrum is ook een springplank naar de uitbouw en activering van een regionaal ecosysteem rond gezondheidszorg en technologie', zegt Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Kempen.

'Het living lab is de omgeving waar lokale en regionale ondernemingen innovatieve zorgtechnologie en zorgconcepten kunnen ontwikkelen voor en in nauwe samenwerking met de doelgroep van mensen met een fysieke beperking en hun begeleiders.'

'Op die manier gaan we in co-creatie met elkaar - bedrijven, onderzoek via Thomas More en gebruikers - beloftevolle marktopportuniteiten identificeren. Deze moeten heel wat secundaire problemen en complicaties van mensen met een beperking wegwerken' vult Lieven DE Maesschalck nog aan.

Troef
De provincie Antwerpen ziet het project als een enorme troef voor de streek en de hele provincie.

'De zorgsector is een van de economische speerpunten van de Kempen en met onze snel verouderende bevolking zal het belang daarvan de komende jaren alleen maar toenemen', licht gedeputeerde voor Welzijn en Gezondheid én Europese Samenwerking Peter Bellens toe.

'Met dit unieke centrum kan de regio uitgroeien tot een toonbeeld van innovatie in Vlaanderen en Europa. Niet alleen patiënten maar ook zorgverleners zullen hun baat hebben bij al die nieuwe technologieën. Daarom investeren we als provincie graag mee in dit initiatief. De provinciale cofinanciering bedraagt 150.000 euro.'

Toekomstige objectieven
Dit centrum betekent voor To Walk Again een eerste realisatie binnen een ruimer traject.

Ondanks het feit dat het REVAlution Center in Herentals altijd het 'kenniscentrum' zal blijven, heeft de organisatie als doel om binnen iedere provincie een centrum te ontwikkelen waar mensen dichter bij huis kunnen revalideren op basis van het REVAlution-concept.

Daarnaast zal er maximaal gebruik gemaakt worden van de unieke combinatie van toestellen en trouwe 'klanten' om een referentie te worden in binnen-en buitenland op vlak van nieuwe wetenschappelijke inzichten. (pp)

Interviews video HD en foto's / NNieuws.