Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Walter Driesen wordt ereburger van Lille

Walter Driesen

Lille heeft er binnenkort een vierde ereburger bij. Hegge Poederlee vzw heeft Walter Driesen voorgedragen als ereburger.

De 80-jarige voormalige inwoner van Poederlee is een bezieler van talloze initiatieven die de lokale geschiedenis en cultuur bevorderen. Het Lilse schepencollege is overtuigd van zijn uitzonderlijke bijdrage aan de lokale gemeenschap en plaatst zijn benoeming tot ereburger daarom deze maand op de agenda van gemeenteraad.

Burgemeester Marleen Peeters :Walter Driesen heeft een lange palmares in onze gemeente. In 1968 was hij medestichter en secretaris van Davidsfonds Poederlee. In 1987 en 2012 was hij mede-regisseur van de 25-jaarlijkse Hegge-ommegang.

In 1987 jaar werd hij ook bestuurslid van Heemkundige Kring Norbert De Vrijter. Sinds dat jaar publiceert hij elke editie een artikel in het historisch jaarboek van de Heemkundige Kring. Hoewel Walter ondertussen verhuisd is, blijft hij aanwezig in onze gemeente via Hegge Poederlee vzw en de Heemkundige Kring Norbert De Vrijter.”

Het college van Lille voerde in september 2019 de titel van ereburger in. Walter Driesen wordt de vierde ereburger van Lille. Eind 2019 werd ex-verzetsstrijder Boni Mellaerts uit Gierle de eerste ereburger van Lille. Begin 2020 werd de vermoorde veearts-keurder Karel Van Noppen uit Wechelderzande postuum ereburger. In oktober 2021 kreeg Richard Celis, oprichter van scouts Lille, als derde de titel van ereburger van Lille.

De titel van ereburger kan toegekend worden aan natuurlijke personen die wonen in Lille of er gewoond hebben en de gemeente een bovengemeentelijke uitstraling geven of bijgedragen hebben tot het welzijn van de lokale gemeenschap.'

Walter Driesen

Deel dit artikel