Maandagavond hebben de leden van CD&V Kasterlee vergaderd over de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Ze hebben de voorbije campagne geëvalueerd en zich gebogen over de toekomst.

'CD&V gaat in zee met Open Vld om Kasterlee de komende 6 jaar te besturen. Rita Thijs (Open Vld) krijgt in de nieuwe coalitie een schepenzetel. CD&V had wel een absolute meerderheid, maar die is met één zetel op overschot erg nipt. Het kartel N-VA & Open Vld behoort nu definitief tot het verleden, hoewel N-VA de voordracht nog wel mee moet goedkeuren.'

'Een eerste vaststelling is dat het gevoerde beleid, de 25 CD&V-kandidaten en het verkiezingsprogramma goed zijn onthaald', zegt burgemeester Ward Kennes. 'Meer dan 43 % van de kiezers heeft zijn vertrouwen gegeven aan burgemeester Ward Kennes en zijn ploeg. Dat is een duidelijk signaal om op de ingeslagen weg voort te gaan.

Verder heeft het afdelingsbestuur vastgesteld dat er de volgende jaren weer veel werk op de plank ligt. Met drie masterplannen: voor de markt en omgeving in Kasterlee, de Bloemenwijk in Lichtaart en de dorpskern van Tielen.

Daarnaast ligt ook een ambitieus mobiliteitsplan klaar om uitgerold te worden. De integratie van het OCMW in de gemeente biedt kansen voor een nog sterker lokaal sociaal beleid, en die wil CD&V absoluut grijpen.

Om deze ambities waar te maken kan CD&V rekenen op sterke mandatarissen, een gezonde financiële uitgangspositie, een pak bestuurservaring en 13 op de 25 zetels in de gemeenteraad.

Op zich volstaat deze meerderheid om alleen door te gaan. Maar omdat er deze legislatuur zoveel belangrijke beslissingen op stapel staan, vindt CD&V het belangrijk dat het beleid op een ruim draagvlak kan rekenen.'

"We hebben een heel open debat gevoerd over de optie om de meerderheid te verruimen met een coalitiepartner. Dit was een mooi voorbeeld van interne partijdemocratie," zegt afdelingsvoorzitter Guy Van Ballaer.

Samen met Open Vld?

'Het CD&V-bestuur heeft na grondige afweging van diverse opties beslist om de afdelingsvoorzitter, de politiek secretaris en de burgemeester een mandaat te geven om hierover formeel gesprekken te voeren met de Open Vld-fractie. Die heeft in de nieuwe gemeenteraad twee zetels.'

'Onze leden hebben vastgesteld dat de verkiezingsprogramma's dicht bij elkaar liggen. Ik verwacht dan ook dat we op korte termijn tot goede afspraken kunnen komen om samen de schouders te zetten onder een ambitieus meerjarenbeleidsplan voor de periode 2019-2024," zegt burgemeester Ward Kennes. (pp)