2020 is een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Ook in 2021 woedt de coronacrisis nog volop. Een van de grote slachtoffers is de horeca.

De horeca is voor Kasterlee een belangrijke economische sector. Hij vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de werkgelegenheid in onze gemeente.

Maar de horeca speelt ook een belangrijke rol in de aantrekkelijkheid, de levendigheid en de beleving van onze drie dorpen Kasterlee, Lichtaart en Tielen. Cafés, eethuizen, restaurants en brasseries hebben een belangrijke sociale en maatschappelijke rol als ontmoetingsplaats van mensen.

"Na de coronacrisis die we met de vaccinatie onder controle hopen te krijgen, willen we alles op alles zetten om voor de horeca een succesvolle doorstart mogelijk te maken", zegt burgemeester Ward Kennes.

Concreet wil de gemeente investeren in een breed gedragen horecabeleidsplan dat tot stand komt in nauwe samenwerking met onze horecanten.

"We werken aan een duidelijke toekomstvisie met concrete en haalbare acties om de horeca te ondersteunen en te stimuleren," aldus burgemeester Kennes.

Guidea vzw, kenniscentrum voor horeca en toerisme, begeleidt het gemeentebestuur in de opmaak van dit plan (www.guidea.be). Zij ontwikkelen als sinds 2007 volledige horecabeleidsplannen voor verschillende steden en gemeenten.

De acties die voortvloeien uit het plan zullen vanaf 2022 gerealiseerd worden en een vertaling krijgen in de meerjarenplanning.