Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ward Kennes : 'Hoppin Kasterlee voor efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer'

Kasterlee

Onder een stralende zon opende burgemeester Ward Kennes vandaag het eerste Kempense Hoppinpunt langs een gemeenteweg, in Kasterlee centrum.

De uitrol van Hoppinpunten – dat zijn knooppunten waar verschillende vormen van mobiliteit samenkomen en waar dus vlot overgestapt kan worden van de ene naar de andere vervoersmodus – is in heel Vlaanderen aan de gang.

Voor gemeente Kasterlee zijn er 3 locaties geselecteerd waar zo’n Hoppinpunt komt: station Tielen, Lichtaart centrum en Kasterlee centrum.

“Het Hoppinpunt Tielen zal opgenomen worden in een ruimere studie”, vertelt burgemeester Kennes. Voor Hoppin Lichtaart – een Hoppinpunt aan een gewestweg – zijn de werken van Agentschap Wegen en Verkeer momenteel ook aan de gang. Eind juni zouden deze werken afgerond zijn.

“Voor Hoppinpunt Kasterlee diende, na de volledige heraanleg van het centrum via Masterplan De Met, enkel de Hoppinzuil nog te worden geplaatst om aan alle voorwaarden voor een Hoppinpunt te voldoen”, aldus Kennes. Eind 2023 wordt er ook een deelwagen aan gekoppeld.

Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters (in laatste instantie verontschuldigd): “Met dit eerste Hoppinpunt op een gemeenteweg in de vervoerregio Kempen geeft Kasterlee het goede voorbeeld voor andere lokale besturen om zelf aan de slag te gaan met de modal shift.

Hoppinpunt Kasterlee Dorp is het resultaat van een gemeente die haar handen uit de mouwen steekt en samen met Vlaanderen meebouwt aan duurzame mobiliteit. Met Hoppin zet Vlaanderen in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer.

Hoppin geeft pendelaars alle vrijheid om gebruik te maken van verschillende vervoersopties. Denk aan de bus, je eigen wagen of fiets. Later dit jaar wordt aan dit punt ook deelmobiliteit, nl. deelwagens en –fietsen, uitgerold.”

Kasterlee

Deel dit artikel