Ook de lokale besturen in de Kempen worden stilaan zenuwachtig in het kader van de  gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018.  CD&V Kasterlee is al gestart met de voorbereiding van deze gemeenteraadsverkiezingen. Als eerste stap heeft het partijbestuur Ward Kennes aangeduid als lijsttrekker en kandidaat-burgemeester voor CD&V.

"Met ons team rijden we momenteel een schitterend parcours voor Kasterlee, Lichtaart en Tielen en daar wil ik met de collega's uit het college en de gemeenteraad graag een vervolg aan breien" zegt Ward Kennes. "Ik zie alweer een pak nieuwe uitdagingen klaarliggen en daar wil ik nog eens 6 jaar mijn schouders onder zetten.

Tot die grote uitdagingen voor de periode 2018-2024 reken ik :

· de afwerking van fase 2 van masterplan De Met
· De uitvoering van masterplan Bloemenwijk in Lichtaart
· de ontwikkeling en uitvoering van masterplan Tielen
· de implementatie van het nieuwe mobiliteitsplan
· de integratie van gemeente en OCMW
· het gezond houden van onze gemeentefinanciën
· het overzicht bewaren in alle bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden
· bij de tijd blijven met de snel veranderende communicatie middelen
· het burgemeestersconvenant inzake klimaatdoelstellingen
· de inpassing van ons ruimtelijk beleid in de visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Guy Van Ballaer, afdelingsvoorzitter CD&V : 'Kennes is burgemeester sedert december 2005. Hij trok ook de lijst in 2006 en 2012 toen CD&V telkens een absolute meerderheid behaalde. Zijn aanpak wordt ook door de collega's Kempense burgemeesters gewaardeerd. Op hun vraag neemt hij ook het voorzitterschap van de Conferentie Kempense burgemeesters en het Streekplatform Kempen waar.

De volgende stappen in de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen zijn het zoeken van een aantal nieuwe kandidaten en het opmaken van een sterk verkiezingsprogramma.'