Het lot van de talloze vluchtelingen die Europa bereiken, laat niemand onberoerd, het gemeentebestuur niet maar ook niet de Heistse burger. Dat blijkt uit het grote aantal kandidaat-vrijwilligers dat zich meldt.

De voorbije dagen werd nagedacht en overlegd over waar Heist-op-den-Berg extra kan investeren om vluchtelingen te ondersteunen.
Op de gemeenteraad van gisterengaf de voorzitter van het OCMW een stand van zaken.

Heist-op-den-Berg biedt al sinds januari 2001 vanuit het OCMW materiële opvang aan asielzoekers via het LOI: het Lokaal Opvang Initiatief. Het aantal aangeboden opvangplaatsen varieerde de voorbije 14 jaar sterk, met een maximum van 46 plaatsen.

In 2013 en 2014 werd de opvangcapaciteit voor asielzoekers in verschillende OCMW's geleidelijk afgebouwd in opdracht van FEDASIL (Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers) omdat de vraag naar opvangplaatsen afnam en er daardoor woningen leegstonden.

Ook het OCMW van Heist-op-den-Berg werd verplicht opvangplaatsen te sluiten. Vandaag biedt OCMW Heist-op-den-Berg binnen haar LOI, verspreid over zes woningen, opvang aan 28 asielzoekers: 10 niet-begeleide minderjarigen en 18 personen in gezinsverband. De meest recente bewoners zijn voornamelijk alleenstaande mannen en jongens uit Syrië, Irak en Eritrea.

Asielzoekers krijgen materiële opvang tot ze een (tijdelijke) verblijfsvergunning hebben. Wie een (tijdelijke) verblijfsvergunning ontvangt, krijgt van FEDASIL twee maanden tijd om eigen huisvesting te vinden en zelfstandig te gaan wonen.

Na deze twee maanden stopt de opvang, verplicht. In de praktijk blijkt dit niet evident. Het vinden van een woonst en werk is vaak moeilijk voor vluchtelingen. Ze kennen de Nederlandse taal nog niet genoeg, vinden soms moeilijk aansluiting in het dagelijkse sociale leven en kampen ook vaak met mobiliteitsproblemen.

Hierop biedt het gemeentebestuur sinds begin 2013 een antwoord in de vorm van een integratiedienst. Een voltijdse integratieambtenaar, gesteund door vrijwilligers, werkt op verschillende terreinen aan integratiekansen: een fietscursus om volwassenen te leren fietsen, een Babbelberg waar mensen Nederlands kunnen oefenen, een cursus om Heist-op-den-Berg beter te leren kennen, ...

In de toekomst willen gemeente en OCMW via beide diensten vluchtelingen blijven ondersteunen. Begin september 2015 ontving het OCMW - net als alle OCMW's van België - de vraag van FEDASIL om extra opvangplaatsen aan te bieden binnen de organisatie van het LOI.

Voorzichtig gesteld : Heist-op-den-Berg gaat het nodige doen om extra opvangplaatsen aan te bieden. Hiernaast wordt extra ingezet op de integratiekansen van vluchtelingen. Het project Samen Inburgeren koppelt vanaf begin oktober 'oude' Heistenaren aan 'nieuwe' om hen te helpen integreren.

Het gemeentebestuur is de Heistse inwoners die zich al meldden voor vrijwilligerswerk erg dankbaar. Inwoners die zich in de toekomst nog willen engageren binnen de werking van het LOI of de integratiedienst, verwijzen we graag naar een algemene informatievergadering op woensdag 16 september om 19.30 uur in vergaderlokaal 2 van De Sporthal (Lostraat 48 A).

Wie zich niet ziet als vrijwilliger maar zijn steentje graag wil bijdragen op een andere manier, verwijzen we naar de website van vluchtelingenwerk: www.vluchtelingenwerk.be.