'In onze Warme Wijken werken we met vrijwilligers, professionelen en mensen met een ondersteuningsbehoefte samen aan onze zorg, welzijn en gezondheid', zegt Joris Bracquené.

'Dit gebeurt op een volledig geïntegreerde wijze. Corona toonde meer dan ooit aan dat we voor grote uitdagingen staan, wanneer we willen dat 'iedereen met een ondersteuningsbehoefte er bij hoort'.

Afgelopen week lanceerden we met Warme Wijk een gratis Warme Wijk telefoonlijn (0800 65 009) voor de inwoners van 5 wijken in Antwerpen stad (Berchem-Binnenplein en Kiel-Silvertop), Lier, Herentals en Zwijndrecht.

Met de Warme Wijk lijn bieden we een luisterend oor, helpen we bij praktische problemen en ondersteunen we op psychosociaal vlak en verwijzen we door of nemen we zelf therapeutische ondersteuning op.

Je kan de telefoonlijn tijdens de week dagelijks bereiken van 13 tot 16 uur.

Aanvullend op bijvoorbeeld teleonthaal, wil de Warme Wijk lijn vooral een gevoel van nabijheid van ondersteuning voor mensen met ondersteuningsbehoeften bewerkstellingen.

De Warme Wijk lijn staat niet op zich, we combineren de mogelijkheden ervan graag met een vinger aan de pols en trekken daarom in de wijk op pad om contact te leggen met alle bewoners uit de wijk. We houden een babbel (vanop afstand!) om na te gaan hoe het met jou gaat. Meer dan ooit zijn we er voor mekaar ('Iedereen hoort er bij').

We kunnen je ook verder op de hoogte houden van alles wat er binnen Warme Wijk gebeurt : https://www.warmewijk.be/contact

Waar staat Warme Wijk voor?

We willen werken aan ‘5000 warme straten in 1500 warme wijken’ in Vlaanderen. Het Warme Wijk project staat voor een wijkgerichte ‘bottom up’ versterking (wijken van 2000 tot 4000 inwoners) van zorg, welzijn en gezondheid.

Wij pleiten voor een volledige integratie van deze werkvelden en een versterking van de informele aanpak binnen zorg, welzijn en gezondheid.

Vermaatschappelijking van de ondersteuning en zorg staat hierbij centraal, evenals de ambitie om elke individuele ondersteuning in te bedden in een collectieve ondersteuning in de wijk.

Het wijkcentrum (dit kan ook een dienstencentrum, buurthuis, dagcentrum of woonzorgcentrum zijn…) als socio-cultureel centrum speelt hierbij een centrale rol. Vrijwilligers, buren en cliënten krijgen hierbij een even belangrijke rol als professionals en bovenal krijgen ze mede-beheer.

Het gaat immers om hun zorg, welzijn en gezondheid. De opstart naar de versterking van informele zorg, welzijn en gezondheid gebeurt de komende jaren via een buddy project.

Gemeenschapsvorming, sociale actie en persoonlijke ontwikkeling spelen bij het realiseren van vermaatschappelijking van ondersteuning en zorg cruciale rollen.

We gaan volop voor werken vanuit Cultuur in zorg, welzijn en gezondheid. Warme Wijk lijn 0800 65 009 De Warme Wijk lijn is een telefonisch ondersteuning in onze wijken.

Een groep van professionelen en vrijwilligers actief in zorg, welzijn en gezondheid zijn een luisterend oor. We dragen zorg voor mekaar, zijn er voor mekaar en ‘Iedereen hoort er bij’.

Nu meer dan ooit. Luisterend oor Je bent eenzaam en hebt nood aan een luisterend oor. Je komt terecht bij mensen die jouw buurt kennen en praktische tips kunnen geven over wat er allemaal kan om jou een hart onder de riem te steken.

Indien gewenst of nodig maken we een afspraak voor een wekelijks telefonisch contact of sturen we iemand langs om aan jouw voordeur of in jouw gang een babbel te houden.

Zo kunnen we nog beter inschatten hoe het met jou gaat. De wijk is er voor jou. Praktische problemen Je kan de deur niet uit en hebt niemand om voor jou naar de winkel te gaan of er moet dringend een oplossing komen voor een administratief probleem. We helpen je verder met mensen uit de wijk.

2 Psycho-sociale problemen Je zit er echt wel onderdoor en meerdere problemen stellen zich. We kijken waar we onmiddellijk kunnen helpen en verwijzen door naar partners daar waar nodig.

Wij doen enkel suggesties, jij beslist. Therapeutische ondersteuning Zit je volledig in de knoop, dan kunnen wij onze gesprekstherapeuten of psychologen inschakelen.

Ook hier kunnen we ten allen tijde doorverwijzen. De vraag voor dit soort ondersteuning komt ook altijd uitdrukkelijk van jou. Bellen naar de Warme wijk lijn is gratis en kan dagelijks van 13 tot 16 uur.

Buiten deze uren kan u een boodschap inspreken en uw gegevens achterlaten. We nemen dan met jou contact op. Vrijwilliger worden, meld je aan via https://www.warmewijk.be/contact

Als professional in zorg, welzijn en gezondheid mee actief worden in Warme Wijk, meld je aan via de wijkconferentie of op 0800 65 009. Buurtcontacten Vanaf minuut 1.40 kan je hieronder een voorbeeld zien van een buurtbezoek.

Van een veilige afstand (met een mondmasker op indien het in een gesloten ruimte is) vragen we buurtbewoners of ze vragen hebben of problemen. Indien niet vragen we ook naar andere buren die ze kennen met mogelijke problemen ingevolge Corona.'