Op zondag 14 oktober 2012 is het zover: de gemeenteraadsverkiezingen. Op die dag worden de mandatarissen verkozen die de volgende 6 jaar onze Kempense steden en gemeenten besturen.Wie uiteindelijk verkozen zal worden, daar heeft de Kempense ondernemer weinig impact op maar wat de verkozenen de volgende zes jaar van plan zijn, daar kan de Kempense ondernemer als lid van UNIZO wel z’n stempel drukken.

Hoe pakken de 20 UNIZO-ondernemersverenigingen uit de Kempen dit aan?
UNIZO-regiodirecteur Kempen Kristof Thijssens : 'UNIZO Kempen pleit voor een ondernemersvriendelijk klimaat.In dit standpunt gaan we na of alle voorwaarden vervuld zijn om goed te kunnen ondernemen in de gemeente. We laten alle aspecten de revue passeren: bereikbaarheid, ruimte om te ondernemen, veiligheid, dienstverlening, milieu, …
UNIZO Kempen pleit voor een gemeente die goed in elkaar steekt
Hier kijkt de ondernemer naar de gemeente en stelt zich de vraag of alle voorwaarden vervuld zijn om over een aantrekkelijke, dynamische gemeente te kunnen spreken. Toerisme & horeca, handelsbeleid, werkgelegenheidsbeleid, woonbeleid, uitstraling…zijn zij aanwezig in de gemeente en van goede kwaliteit?

UNIZO Kempen pleit voor de opmaak van een gemeentelijk economisch beleidsplan
UNIZO Kempen verwacht van het nieuwe college dat ze de volgende zes jaar starten met de opmaak van een ambitieus maar realistisch plan inzake het gemeentelijk economisch beleid. Zowel in de opmaak als in de uitvoering wil UNIZO nauw betrokken worden. Deze UNIZO-prioriteiten zullen een basis vormen voor de opmaak van het gemeentelijk economisch beleidsplan.
Deze gemeentelijke UNIZO-prioriteiten worden opgemaakt in 2 boeiende debatavonden

Het verloop van de avonden zal niet zomaar het afvinken van een voorbereide vragenlijst zijn maar een interactieve discussie op een creatieve en interactieve manier.
De noodzaak van een gemeentelijk economische beleidsplan wordt niet besproken op een overlegmoment omdat dit een algemene oproep is naar iedere stad of gemeente. Dit standpunt bereiden de nationale medewerkers voor en kan zo ingevoegd worden in de gemeentelijke UNIZO-prioriteiten.

De gemeentelijke UNIZO-prioriteiten in 1 document
Uiteindelijk resulteren de drie prioriteiten in één document: de UNIZO-prioriteiten van de gemeente.

De ondernemingsvereniging zal bij iedere lokale partij aankloppen voor een overleg waarbij zij de UNIZO-prioriteiten zullen voorstellen met de uitdrukkelijke vraag om, indien zij verkozen worden, hiermee zoveel als mogelijk rekening te houden.

Ook na de verkiezingen behoudt de bundel met UNIZO-prioriteiten zijn waarde want bij de aanvang van de nieuwe legislatuur zal de bundel opnieuw op tafel worden gelegd met de vraag aan het nieuwe bestuur om aandacht te hebben voor de wensen van de ondernemers in de gemeente.', aldus Kristof Thijssens.