Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

‘Wat is de toekomst van radioactief afval in de Kempen?’ - dialoog

Alle inwoners – jong en ouder – zijn op dinsdag 14 november om 19 uur van harte welkom in Zaal ’t Getouw voor een dialoogavond over de toekomst van radioactief afval. Het gaat meer specifiek over het zogeheten hoogradioactief en langlevend afval dat nog duizenden generaties actief blijft.

Deze dialoogavond wordt op verschillende plaatsen in het land georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting op verzoek van NIRAS. MONA en het gemeentebestuur zijn partners voor het gesprek in onze gemeente.

'Vanwege de nucleaire onderzoekinstellingen – waaronder het ondergronds laboratorium HADES –  en de aanwezigheid van Belgoprocess staat dit thema in onze regio hoog op de agenda. We hopen dan ook op heel wat aanwezigen en verschillende visies op dit uitdagend en boeiend thema. Nucleaire voorkennis is absoluut niet vereist. Wil je komen? Schrijf je in op www.gemeentemol.be/radioactiefafval.

In België wordt iedere dag radioactief afval geproduceerd in kerncentrales, onderzoeksinstituten, ziekenhuizen en de industrie. Dat afval dient goed beheerd te worden, want het is schadelijk voor onze gezondheid en ons milieu. Het hoogradioactief en langlevende afval blijft duizenden generaties lang radioactief, tot een miljoen jaar.

Zelfs als we in de toekomst geen kernenergie meer nodig hebben om in onze elektriciteitsbehoefte te voorzien, moeten we dan ook een veilige oplossing vinden voor het radioactief afval.

Wat is het niet?

Neen, op de dialoogavond wordt niet beslist waar het hoogradioactief en langlevend radioactief afval uiteindelijk geologisch zal geborgen worden. Er wordt zeker ook niet gepleit - voor of tegen - om dit in onze regio te doen. Vooraleer belangrijke beslissingen als deze worden genomen, zijn we vermoedelijk nog vele jaren, zelfs decennia verder.

Wat is het wel?

Wél is het belangrijk om nu al samen naar veilige oplossingen te zoeken voor het radioactief afval dat we tot op vandaag produceerden. De Koning Boudewijnstichting kreeg van NIRAS het verzoek om hierover dialoogavonden te organiseren in het hele land. Naast technische uitdagingen staan we ook voor belangrijke maatschappelijke vragen. Tijdens de dialoogavond staan vijf vragen, en verschillende subvragen, centraal en kan je jouw visie geven aan verschillende gesprekstafels:

- Wanneer beslissen we definitief over geologische berging? - Op welke manier bepalen we de uiteindelijke locatie van de berging? - Hoe en met wie beslissen we hierover? - Wie betaalt wat? - Is een gedeelde berging met andere landen een mogelijke optie?

Waarom in Mol?

'Dankzij de decennialange aanwezigheid van de nucleaire onderzoeksinstellingen SCK CEN en Euridice, het partnerschap MONA, de komst van bezoekerscentrum Tabloo en de opslagactiviteiten van Belgoprocess zijn inwoners van onze gemeente vertrouwd met het nucleaire verhaal.

Al vele jaren wordt in het ondergrondse laboratorium HADES op 225 meter diepte onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van geologische berging in een diepe kleilaag.

We hebben met grote maatschappelijke betrokkenheid beslist dat de bovengrondse berging van het kortlevend en laagradioactief afval onder bepaalde voorwaarden naar de grens van Mol en Dessel mag komen. De realisatie van dit project loopt volop. Wanneer het maatschappelijk debat start over de berging van hoogradioactief en langlevend afval spreekt het voor zich dat zeker ook onze inwoners een relevante stem hebben in dit verhaal.

Ook in andere steden en gemeenten – onlangs nog in onze buurgemeente Dessel – worden dezelfde dialoogavonden door de Koning Boudewijnstichting georganiseerd. Dit maatschappelijk debat vormt één van de stappen die uiteindelijk moeten leiden tot een eindrapport dat dient als basis voor belangrijke overheidsbeslissingen. 

· www.nuvoormorgen.be

· www.gemeentemol.be/radioactiefafval

· www.monavzw.be

Deel dit artikel