U bent hier

Wat met de kerken die niet behouden blijven voor de eredienst?

Mol
26.06.2018 - 11.44u
Door: Mark Jaspers

In opvolging van het kerkenplan dat in 2016 werd goedgekeurd, werkten het gemeentebestuur en het centraal kerkbestuur een afwegingskader uit voor de kerken die na 2024 niet behouden blijven voor de eredienst.

Dit afwegingskader vormt een leidraad voor het traject dat voor elke kerk moet worden gevolgd voor het uitstippelen van een nieuwe toekomst. Elk traject start met een eerste fase waarbij alle kansen worden gegeven aan participatie vanuit de lokale gemeenschap.

Het kerkenplan duidt – na zorgvuldige overweging - aan welke kerken ook na 2024 blijven voorbehouden voor de eredienst. Het plan betekent meteen ook dat er voor de kerken die na 2024 niet weerhouden worden voor de eredienst er op termijn een andere toekomst moet worden uitgewerkt. Een kerk vele jaren of meerdere decennia laten verkrotten, is geen optie.

Over welke kerken gaat het?

Zo is op termijn een nieuwe toekomst noodzakelijk voor de kerken van:

ü Rauw

ü Ginderbuiten

ü Ezaart

ü Gompel

ü Achterbos

ü Donk

Kansen tot participatie voor lokale gemeenschap

Dit afwegingskader vormt een leidraad die gehuchten in eerste instantie moet geruststellen dat er geen toekomst voor 'hun' kerk wordt uitgetekend zonder heldere communicatie en kansen tot participatie vanuit de lokale gemeenschap.

Het gebruik van dit afwegingskader betekent ook dat er niets structureels aan de kerk wordt afgebroken, totdat het volledige traject is doorlopen én de toekomst van de kerk duidelijk is. Op die manier wordt geen enkel scenario gehypothekeerd of uitgesloten. Uiteraard behoudt de eigenaar van elke kerk - kerkfabriek of gemeentebestuur - het finale beslissingsrecht.

Verschillende onderzoekspistes

Het afwegingskader gaat uit van verschillende onderzoekspistes die één na één moeten worden geopend en afgesloten. Er kan maar naar een volgende stap gegaan worden als de voorgaande mogelijkheid degelijk is onderzocht.

ü Stap 1: Onderzoek naar de noden en mogelijkheden van een lokale publieke functie

ü Stap 2: Onderzoek naar waardevolle functie door verenigingen of andere organisaties

ü Stap 3: Private herbestemming met behoud van het hoofdgebouw

ü Stap 4: Private herbestemming met sloop van het hoofdgebouw

We beschouwen het slagen van stap 1 maatschappelijk meer waardevol als het lukken van stap 4. Wanneer stap 1 lukt, dan krijgt de kerk een centrale plaats in het gemeenschapsleven van het gehucht. Dit beschouwen we als de meest waardevolle herbestemming van een kerk. Daarom willen we dit ook alle kansen geven. Wanneer uiteindelijk stap 4 realiteit wordt, dan is het probleem van de leegstaande kerk opgelost maar is er weinig maatschappelijke meerwaarde gecreëerd.

Wanneer starten met traject?

Het afwegingskader bevat enkele criteria om al dan niet met een traject voor een specifieke kerk te starten tussen nu en 2024. De haalbaarheid om op hetzelfde moment meerdere trajecten tegelijkertijd te organiseren voor verschillende kerken, wordt tussen gemeentebestuur en centraal kerkbestuur besproken. Beide partners spreken op dat moment af welke trajecten voorrang krijgen.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, informatie@gemeentemol.be

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto