De gemeente Olen zal spaarzaam moeten omgaan met de beschikbare middelen. Het bestuur moest bij de opmaak van het budget keuzes maken die je ook als Olenaar zal voelen in je portemonnee. Sommige van deze maatregelen zijn nodig omdat de huidige prijzen niet langer de gestegen kosten dekken.

Andere zijn nodig om tot een efficiëntere werking van de diensten te komen en zo te besparen. Een overzicht:

 • Het ophalen en verwerken van GFT kost heel wat geld en de kostprijs is de voorbije jaren fiks toegenomen. Een verhoging van de prijs van de GFT-sticker was dus noodzakelijk. Voortaan betaal je 75 euro voor een sticker voor een grote container en 37,50 euro voor een kleine container. Vanaf 1 juli betaal je nog de helft van de prijs. Een goedkoop alternatief is thuiscompos­teren. Schaf je een compostvat of -bak aan of maak zelf een composthoop.
 • De prijs van de restafvalzakken verhoogt. Ook hier zijn de prijsverhogingen een gevolg van de stijgende ophaal- en verwerkingskosten. Een rol met tien zak­ken van 60 liter kost voortaan 20 euro. Voor een rol van tien zakken van 30 liter betaal je 12 euro. Hier-door wordt het principe van ‘de vervuiler betaalt’ verdergezet. Wie goed sorteert, kan zijn afvalkosten beperken.
 • Het reglement voor gratis huisvuilzakken werd aangepast. Enkel inwoners die omwille van gezond­heidsproblemen (incontinentie, nierdialyse thuis) grotere hoeveelheden restafval hebben, hebben per jaar recht op een gratis rol zakken van 60 liter. Je moet hiervoor een doktersattest kunnen voorleggen.
 • De prijs voor ophalen van groot huisvuil bedraagt voor­taan 0,17 euro per kg.
 • Voor het aan huis hakselen van snoeihout kan je niet langer een beroep doen op de gemeente. Verschillen­de bedrijven bieden alternatieven voor het verwerken van je snoeihout.
 • De kerstboomophaling door de technische dienst verdwijnt. Je kan je oude kerstbomen tegen betaling van 1 euro achterlaten op het recyclagepark. Of je kan hem in de tuin planten zodat je er nog een jaar langer geniet van hebt.
 • De prijs van een elektronische identiteitskaart, vreem­delingenkaart, rijbewijs en reispas verhoogt met een kleine bijdrage. Dit komt deels tegemoet aan de kosten die de gemeente maakt bij de afgifte van deze documenten.
 • Wie een milieuvergunning, socio-economische ver­gunning of vergunning voor springstoffen nodig heeft, betaalt voortaan bij de aanvraag ervan.
 • Eigenaars van een tweede verblijf in Olen betalen voortaan een belasting van 500 euro.
 • Een woning laten aansluiten op de openbare riolering kost 600 euro exclusief btw. Dit bedrag is de kost die voortvloeit uit de dienstverlening die Aquafin de ge­meente aanrekent.
 • De gemeente heft een nieuwe belasting op het ver­spreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk. Dit in het kader van het principe ‘de vervuiler betaalt’.