Vrijdag 1 juli, het begin van een nieuwe maand, en dus traditioneel het moment waarop enkele maatregelen of nieuwigheden van kracht worden. Een overzicht.Rioleringen bij nieuwbouw en grote verbouwingen moeten vanaf 1 juli verplicht gekeurd worden, net als de binneninstallatie van het drinkwatercircuit. Om een nieuwe rioleringsaansluiting gekeurd te krijgen zal de eigenaar onder meer over foto's moeten beschikken die zowel binnen als buiten de woning werden gemaakt tijdens de aanleg van de riolering.

Ook een rioleringsplan, al dan niet geïntegreerd in een goedgekeurd bouwplan, en facturen waarop de capaciteit van de verschillende onderdelen wordt vermeld, zijn verplicht. Vervolgens moet er contact worden opgenomen met de rioolbeheerder. Dat kan de gemeente of intercommunale zijn, maar ook de drinkwatermaatschappij. Die stuurt dan een keurder.

De expert zal de documenten en foto's controleren en tests uitvoeren om te zien of het stelsel correct is verbonden. De eigenaar krijgt daarna een conformiteitsattest.
Nieuwe bingoautomaten moeten uitgerust zijn met eID-kaartlezer

Nieuwe bingoautomaten in de Belgische cafés moeten vanaf 1 juli uitgerust zijn met een eID-kaartlezer. Met die maatregel moet het spelverbod voor minderjarigen beter gecontroleerd worden. De nieuwe bingoautomaten zullen alleen nog maar functioneren als de elektronische identiteitskaart van een meerderjarige in de kaartlezer is geplaatst.

Tegen 1 januari 2015 moeten zelfs alle bingoautomaten in de Belgische cafés uitgerust zijn met zo'n eID-kaartlezer. De cafébaas zal wel nog over een uitbaterskaart beschikken, waarmee hij ook iemand zonder elektronische identiteitskaart kan laten spelen, bijvoorbeeld een cafébezoeker die zijn identiteitskaart thuis heeft laten liggen.

Zodra er met de uitbaterskaart wordt gespeeld, verschuift de controle op de meerderjarigheid wel naar de cafébaas. Als blijkt dat de cafébaas met zijn uitbaterskaart minderjarigen laat spelen, riskeert hij niet alleen zijn vergunning te verliezen, maar hangen hem ook een zware boete en een gevangenisstraf boven het hoofd.

Strengere regels voor sms-diensten
Tot nu toe moesten de sms-diensten zich houden aan een ethische code, maar voortaan gelden er bindende regels. Die bepalen onder meer dat de betrokken bedrijven duidelijk moeten vermelden hoeveel een dienst exact kost. Ook moet de consument kosteloos op de hoogte worden gebracht als hij voor meer dan 10 euro sms'jes krijgt - tot nu toe gold een grens van 25 euro.

Voorts moet er bij elke sms-dienst een vast telefoonnummer zijn voor eventuele klachten. Tot slot moet in reclame het maximumtarief vermeld worden, dat voor de meeste diensten vastgelegd werd op 2 euro. Als die regels niet nagekomen worden, kan een hele reeks maatregelen worden genomen, gaande van een waarschuwing tot een boete van 125.000 euro. Er wordt ook een ethische commissie opgericht, die klachten zal behandelen.
Versoepeling van het bankgeheim

Vanaf 1 juli kan het bankgeheim sneller worden opgeheven om een onderzoek in te stellen, maar dan wel op voorwaarde dat er vermoedens zijn van fraude. Dat kan bijvoorbeeld als er sprake is van een buitenlandse bankrekening die niet is aangegeven of als de uiterlijke tekenen van welstand niet in overeenstemming zijn met het inkomen op de aangifte.

In de wet staan wel duidelijke procedureregels om misbruik te voorkomen. Bovendien moet de fiscus de potentiële fraudeur 30 dagen op voorhand verwittigen dat zijn rekeningen onderzocht worden. In die periode heeft de verdachte tijd om te bewijzen dat hij niet gefraudeerd heeft.

Daarnaast zullen verdachte fraudeurs en witwassers ook een minnelijke schikking kunnen treffen. Zolang de verdachte fraudeurs nog niet definitief zijn veroordeeld, kunnen ze een deal sluiten met de openbaar aanklager. Als ze alle verschuldigde belastingen, intresten en boetes betalen, kunnen ze de strafvordering stopzetten. Op die manier ontlopen ze een celstraf en een mogelijk beroepsverbod.
Geen gratis gezinshulp meer voor koppels met drieling

Voor gezinnen die al een drieling hebben - of twee tweelingen waar 18 maanden of minder tussen zitten - verandert er niets. Maar moeders die na 1 juli bevallen van een meerling, hebben geen recht meer op gratis kinderopvang en poetshulp.

Toch blijft er nog altijd hulp mogelijk. Maar die wordt voortaan geleverd door de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, in plaats van door Kind & Gezin. De betrokken gezinnen zullen daarvoor bovendien een bijdrage moeten betalen die afhankelijk is van het inkomen. Het maximumtarief is 7,5 euro per uur en de maandfactuur wordt tijdens het eerste jaar na de geboorte afgetopt tot 6 procent van het maandinkomen. Vanaf het tweede levensjaar van de drie- of meerling wordt dat respectievelijk 9 en 12 procent.

Algemeen rookverbod in de horeca
Vanaf 1 juli geldt in ons land een algemeen rookverbod in de horeca. Roken op café zal dan enkel nog kunnen in een aparte rookkamer. Het Grondwettelijk Hof schrapte op 15 maart alle uitzonderingen uit de wet op het rookverbod in de horeca.

Sinds januari 2010 geldt in ons land een algemeen rookverbod op alle publieke plaatsen en op de werkvloer. Ook in de horeca mocht niet meer gerookt worden, met uitzondering van "biercafés" waar geen eten wordt verkocht, casino's en discotheken.

De Vlaamse Liga tegen Kanker vocht de wet bij het Grondwettelijk Hof aan omdat er, volgens haar, een discriminatie bestond tussen werknemers van restaurants en eetcafés, die rookvrij zijn, en het personeel van de biercafés, dat in een rookomgeving bleef werken.
Hele Antwerpse binnenstad wordt zone 30

Vanaf 1 juli mogen bestuurders in de hele Antwerpse binnenstad niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur. Het Antwerpse schepencollege besliste om de huidige zone 30, zowel ten noorden als ten zuiden van het historisch centrum, fors uit te breiden.

De maatregel moet de binnenstad veiliger en aangenamer maken voor voetgangers, fietsers, bewoners, handelaars en toeristen. Een snelheidsverlaging naar minder dan 50 kilometer per uur heeft volgens het stadsbestuur ook een algemeen gunstig effect op de veilige doorstroming van het verkeer.

Steun voor zonnepanelen wordt afgebouwd
Vanaf 1 juli wordt de steun voor zonnepanelen afgebouwd. Installaties van zonnepanelen kleiner dan 250 kilowatt die geïnstalleerd worden na 30 juni, leveren voortaan 300 euro per geproduceerde megawattuur op in plaats van 330 euro. Voor installaties groter dan 250 kilowatt wordt dat 240 euro in plaats van 330 euro. Dat heeft de Vlaamse regering beslist.

Zonnepanelen zaten de laatste jaren fors in de lift in Vlaanderen, maar de plaatsing van installaties is ook al jaren overgesubsidieerd. Dat leidt tot een negatieve impact op de elektriciteitsfactuur. Voor installaties die al in gebruik zijn genomen, verandert er niets.

IKG-basisvergoeding in zelfstandige kinderopvang wordt opgetrokken
De dagvergoeding die zelfstandige kinderdagverblijven ontvangen in het systeem van de inkomensgerelateerde opvang (IKG), wordt op 1 juli opgetrokken. Vanaf die dag kunnen de crèches rekenen op 28,95 euro per dag per kind.

Het IKG-systeem werd door de Vlaamse regering gelanceerd om de kinderopvang betaalbaarder te maken. Gezinnen betalen volgens dat systeem een financiële bijdrage naargelang hun inkomen en de zelfstandige kinderopvang zelf krijgt via Kind en Gezin een gegarandeerde vaste dagprijs per opgevangen kind. Die dagprijs lag tot nu toe op 25,75 euro per dag per kind, maar wordt vanaf 1 juli dus opgetrokken naar 28,95 euro.

De Vlaamse regering maakt in totaal 15 miljoen euro extra vrij. Dat geld dient niet alleen om de IKG-dagvergoeding voor zelfstandige kinderdagverblijven te verhogen, maar ook om 1.263 inkomensgerelateerde opvangplaatsen extra te realiseren vanaf 1 juli. Die beslissing brengt het aantal IKG-opvangplaatsen in Vlaanderen en Brussel op 13.362.

(belga)