In 9 stroomgebieden in Antwerpen mag geen water worden opgepompt om velden en tuinen te beregenen omdat het waterpeil er kritisch laag staat.

Wegens de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur Cathy Berx via politiebesluit een captatieverbod in voor 9 stroomgebieden.

In die gebieden is het waterpeil kritisch laag, en het verbod is nodig om het (grond)watersysteem en de valleigebieden te beschermen die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte, zo luidt het in een mededeling.

Het tijdelijk verbod geldt voor onbepaalde duur want tot de opheffing van het politiebesluit. Het blijft minstens geldig tot en met 29 juli 2019.

Het gaat om de stroomgebieden van de Laarse Beek, Zwanebeek, Kleine Beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte Beek, Bosbeek, Rode Loop en het Merkske. "In deze gebieden mag geen water worden onttrokken uit de onbevaarbare waterlopen. Dit betekent o.a. dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen.

Visvijvers moeten volledig worden afgekoppeld van de waterlopen. Alleen zeer uitzonderlijk capteren van drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat evenals het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, wordt niet verboden en blijft toegelaten." (provant)