Door de toegenomen beschikbaarheid van regenwater na de regen- en onweersbuien van de afgelopen dagen en door de afname van de weliswaar nog niet volledig aangevulde reserves leidingwatergebruik, bracht de Vlaamse Droogtecommissie eerder vandaag een nieuw advies uit. 

Code oranje (alarmfase) voor droogte blijft behouden, maar met opheffing van een aantal maatregelen.

Waarnemend gouverneur Bram Abrams volgt dit advies  en heft de eerder ingevoerde waterbesparende maatregelen voor het gebruik van leidingwater, regenwater en grondwater in de provincie Antwerpen op.

Het algemeen captatieverbod voor de onbevaarbare waterlopen alsook het captatie- en recreatieverbod omwille van de aanwezigheid van blauwalgen op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo blijven wel van kracht.

Waterbesparende maatregelen niet langer van kracht, maar blijf spaarzaam

Op basis van het advies van de Vlaamse Droogtecommissie heeft waarnemend gouverneur Bram Abrams vandaag een nieuw politiebesluit voor de provincie Antwerpen  ondertekend. 

Er is echter nog niet genoeg regen gevallen om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden volledig weg te werken.  Omdat het erg droog blijft in Vlaanderen, blijft code oranje (alarmfase) wel behouden.

Captatieverbod onbevaarbare waterlopen blijft gelden

Ondanks de regen- en onweersbuien van de voorbije dagen blijft het peil en de afvoer van de rivieren en beken zeer laag. Door de lage waterpeilen en hoge watertemperatuur verslechtert bovendien de waterkwaliteit, met problemen zoals vissterfte en blauwalgen tot gevolg. Het verbod op captatie uit de onbevaarbare waterlopen blijft daarom van kracht.


Verbod op zachte recreatie in verschillende Antwerpse kanalen blijft gelden

In verschillende kanalen in de provincie Antwerpen is de aanwezigheid van blauwalgen vastgesteld. Blauwalgen vormen een potentieel risico voor de volksgezondheid en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Het politiebesluit van 10 augustus dat elke vorm van zachte recreatie op het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo op het grondgebied van de provincie Antwerpen verbiedt, blijft dan ook van kracht.

Met zachte recreatie wordt o.a. kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… bedoeld. Pleziervaart beschouwen we niet als zachte recreatie.

 

Politiebesluit kampvuren,  vuur –en rookverbod niet langer van kracht,waakzaamheid blijft!

Omwille van de dalende temperaturen en de hoeveelheid neerslag van de afgelopen dagen, past het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de brandwaarschuwingsindex voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen aan van fase rood naar fase oranje: ORANJE: Hoog gevaar.

Wees voorzichtig!  Als er een brand uitbreekt rukt de brandweer versterkt uit.  Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens  in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden elke dag bemand.

Het politiebesluit kampvuren, rook –en vuurverbod van 6 juli 2018 is niet langer van kracht in de provincie Antwerpen. Let wel, ook bij code oranje is er een kampvuurverbod  in de natuurgebieden die onder de bevoegdheid van ANB vallen (bosdecreet). Waakzaamheid en voorzichtigheid blijven uiteraard gelden.  Om een kampvuur zo veilig mogelijk te organiseren, raden we daarom ook aan om steeds advies te vragen aan de lokale brandweer.