[youtube=htT_8sFJx1w][pic=99_1257870499.jpg]Naar aanleiding van een werkbezoek aan nv Scheepvaart kondigde minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde Crevits de bouw aan van de pompinstallatie en waterkrachtcentrale op de sluizencomplexen van Olen en Ham.Volgens de minister is dit project een prachtig voorbeeld van integraal waterbeleid. Door water terug te pompen kan er voor worden gezorgd dat de watervoorziening van de verschillende kanaalfuncties tijdens extreme droogte niet in het gedrang komt. [b]Planning: bouw in 2010[/b]De aanbesteding van de bouw van de pompinstallaties en waterkrachtcentrales op de sluizencomplexen van Ham en Olen is gepland midden 2010. De aanvang van de werken volgt dan na het bouwverlof. Tegen eind 2011 moeten beide installaties operationeel zijn. [b]Totaal 6 installaties[/b]In de volgende jaren zullen ook op de sluizencomplexen van Wijnegem, Hasselt, Diepenbeek en Genk dergelijke installaties gebouwd worden, eventueel aangepast in functie van de opgedane ervaring. Indien alles volgens planning verloopt zullen alle pompinstallaties en waterkrachtcentrales operationeel zijn in 2016. De werken worden geraamd op 3,5 miljoen euro per sluizencomplex.[b]Niet alleen voor de energiewinning, maar ook voor waterbeheersing[/b]De pompinstallaties worden zo ontworpen dat ze in omgekeerde zin als waterkrachtcentrale kunnen werken. Het hoogteverschil van tien meter op de sluizencomplexen op het Albertkanaal maakt het mogelijk om, bij een voldoende groot Maasdebiet, hernieuwbare stroom uit waterkracht te produceren.[b]Visbestand[/b]Bij het ontwerpen van de pompen en de waterkrachtcentrales werd er bewust gekozen voor innovatieve en ecologisch verantwoorde technologie, waardoor de schade aan het visbestand van het Albertkanaal tot een absoluut minimum beperkt zal zijn.[i]De vid: Hoe werkt een waterkrachtcentrale in Ontario Canada?[/i]