[pic=5_1248845440.JPG][pic=5_1248845418.JPG][pic=5_1248845400.JPG][pic=5_1248845379.JPG][pic=5_1248845070.JPG][pic=5_1248845055.JPG]Na de wateroverlast van vorige weken werden er al een aantal bijkomende maatregelen getroffen om bij een volgende bij de overlast al in te perken. Toch blijven structurele maatregelen uit. Enkel een nieuwe riolering zal soelaas brengen. Maar die komt er pas op erg lange termijn. De verantwoordelijke van de technische dienst was de bewuste avond zelf komen kijken. De pompen aan het pompstation ter hoogte van de Boerenkrijglaan bleken te werken. Vraag is wel of die de grote aanvoer van regenwater de baas kunnen. Een deel van de gracht op het einde van de Ernest Claesstraat en tussen de Ringlaan werd ondertussen geruimd. Volgens de buurtbewoners moet die helemaal geruimd worden. Dat zou gepland staan in de werken die de aannemer van de herinrichting van het kruispunt nog moet uitvoeren. Die aannemer heeft zijn werkzaamheden toegespitst op het realiseren van de brug en de voltooiïng van de Aarschotseweg. Maar hij moet ook nog de Ringlaan en de voormalige doorsteek naar de Ernest Claesstraat fatsoeneren. Dinsdag kwam dan een gespecialiseerd bedrijf de grote riolen in de Ernest Claesstraat een kuisbeurt geven.