Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Wedstrijd beloont inwoners Geel die zich inzetten voor de natuur

Om Gelenaars die zich inzetten voor een groene en diverse natuur te belonen, organiseert stad Geel de wedstrijd ecologische voortuinen. Negen procent van de oppervlakte in Vlaanderen bestaat uit private tuinen.

“Om de klimaatuitdagingen aan te kunnen, is het nodig om ook op privaat domein actie te ondernemen”, zegt schepen van klimaat en duurzaamheid Bart Julliams. “Er zijn al heel wat inwoners die hiermee bezig zijn en stad Geel wil hen graag heel hard bedanken voor alle inspanningen.”

De laatste jaren krijgen we meer en meer te maken met hevige regenbuien die leiden tot overstromingen in het hele land. Daarnaast worden lange periodes van extreme hitte het nieuwe normaal tijdens de zomermaanden.

Om Geel leefbaar te houden, probeert het stadsbestuur om verharding tegen te gaan en meer groen toe te laten. Dit zorgt voor een koelere leefomgeving en een betere infiltratie van water in de grond.

Geel wil samen met haar inwoners hittegolven en wateroverlast tegengaan

Stad Geel gaat zelf in 2023 minstens 3000 m² ontharden op onder andere schoolpleinen. De stadsdiensten onthardden eerder al 2219 m² aan de oude schoolsite aan het Sint-Dimpnaplein.

Ook in de toekomst blijft stad Geel hier op inzetten, maar wil ook haar inwoners aanmoedigen om bij te dragen. Daarom organiseert de stad dit jaar voor het eerst de wedstrijd ecologische voortuinen. Op deze manier worden inwoners die al een bijdrage leveren in de bloemetjes gezet.

Een nieuwe manier van denken

Dat het niet makkelijk is om inwoners te overtuigen, begrijpt Bart Julliams: “Het beeld van hoe een perfecte tuin eruit ziet, is al jarenlang hetzelfde en nu vragen we de inwoners om al deze ideeën om te gooien. Dat is zeker niet gemakkelijk.

Toch is het stadsbestuur ervan overtuigd dat veel Gelenaars klaar zijn voor dit nieuwe beeld. Dat Gelenaars zelfs al aan de slag zijn gegaan, willen we met deze wedstrijd extra in de kijker zetten!”

De wedstrijd bestaat uit verschillende categorieën zodat iedereen kans maakt op een prijs ongeacht de grootte of het type van tuin. Geïnteresseerden vinden alle informatie terug op de stedelijke website. Inschrijven kan tot en met 30 juni.'

Deel dit artikel