Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Week van de kinderopvang in Heist

Van 10 tot  16 oktober loopt de week van de kinderopvang. Een uitgelezen moment om alle medewerkers in de kinderopvang in de bloemetjes te zetten.

De VVSG koos dit jaar voor het thema ‘Sterren op de speelvloer’. Met die actie willen ze elke medewerker van en uit de kinderopvang laten schitteren. Elke dag spelen zij de sterren van de hemel en zetten ze zich met hart en ziel in om elk kind een fijne opvangtijd te bezorgen. Ze verdienen stuk voor stuk een podium.

Ook het lokale bestuur wil tijdens deze feestweek elke organisator van voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang in Heist-op-den-Berg de erkenning geven die zij verdienen. Daarom leveren we op elke locatie heerlijke sterrenkoekjes. Een klein gebaar voor bij de koffie met een grote boodschap: duizendmaal dank voor jullie fantastische werk in de kinderopvang.

Als extra actie verzamelde het Lokaal Overleg Kinderopvang enkele reacties van de organisatoren om hun opvangvoorziening positief in de kijker te zetten. Waar zijn zij zelf fier op? Een greep uit de reacties:

‘De kinderen voelen zich hier thuis. Dat houdt in dat ze zich veilig en geborgen voelen in deze omgeving.

Door ons worden ze positief benaderd en gestimuleerd in hun ontwikkeling’.

De Kapoentjes

‘Proberen het ritme van elk kindje afzonderlijk op te volgen dat ze thuis hebben, goed contact met ouders en proberen elk kindje naar eigen noden liefde en genegenheid te bieden en dingen bij te leren waar ze op elk tijdstip in hun groei behoefte aan hebben’.

’t Kakelnestje

‘Kinderen kunnen hier zelf beslissen of ze participeren aan de activiteiten die aangeboden worden. Het is belangrijk dat het kind zijn eigen spel in zijn eigen leefwereld kan ontwikkelen. Wij begeleiden hen hierbij door aan te moedigen en te prikkelen. Ook het buiten gaan proberen we zoveel mogelijk te stimuleren, zowel door buiten te spelen als door te wandelen met onze wandelkarren’.

De Speelboom

‘Doordat we al jaren open zijn, komen er nu ook meerdere kindjes van kinderen die zelf in onze opvang zaten. Dat is uniek’.

’t Riemenhofje

‘Kleinschalige opvang met veel aandacht voor het eigen ritme van het kind. Jaarlijks terugkommoment voor alle ouders van vroeger en nu voor een gezellige babbel’.

I-mens

‘Onze focus gaat uit naar elk kind als individu. Elk kind is immers uniek. Van hieruit vertrekt onze werking. Dit betekent dat elk kind én ouder zich gezien voelt, geliefd en gehoord. Vele uren spelen, beleven, uitgedaagd worden om zo te leren’.

Bavet & Charet

‘We werken ook met een verticale groep waarbij alle kinderen samenzitten. Hierdoor leren de baby’s veel van de peuters en zij leren op hun beurt dan ook zorgzaam om te gaan met de kleinsten. We houden zoveel mogelijk rekening met elk zijn eigen ritme voor het slaap- en eetmoment. Ook proberen we als kinderopvang zo ecologisch mogelijk te werken’.

Het Toverbos

‘Enkele kernwoorden vanuit de ouders om mijn opvang te omschrijven: familie, gezellig, knuffelen, staat altijd voor ons klaar, zorgzaam, thuis, eindeloze liefde, geweldige kok, lief, genieten, één uit de duizend’!

Gezinsopvang Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg: alle troeven per onthaalouder zijn te lezen op het Lokaal Loket Kinderopvang.

‘Wij trachten een pedagogisch kader aan te bieden via de verticale groepen en een accommodatie die volledig gericht is op een creatieve ontplooiing van de kinderen. De leefgroep is een sociaal kader waarbinnen elk kind, ongeacht de leeftijd, individueel benaderd wordt en opvang krijgt op maat. Ons uitgangspunt is dat ieder kind uniek is en alle kansen moet krijgen’.

De Witte Wolk

Op zoek naar kinderopvang voor je baby of peuter 0 tot 3 jaar? Er is nu één platform voor heel Heist-op-den-Berg: het Lokaal Loket Kinderopvang.

Deel dit artikel