Rode Kruis-Vlaanderen is haar vrijwilligers dankbaar voor hun belangeloze inzet en enthousiasme in alle omstandigheden.

Daarom – en naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger (27 februari tot 7 maart) – lanceert Rode Kruis-Vlaanderen een 'Ode aan de vrijwilliger'. Sofie Lemaire was bereid haar stem te lenen aan de ode.

't Is niks
Dat is wat je zegt.
Elke keer je iemand helpt.
Wanneer je weer klaarstaat.
Als je even bloed doneert.
Eerste hulp biedt.
Of een sticker koopt.
Jouw hulp is niet niks.
Jouw hulp is net alles.

Want als jij je tijd geeft,
schenk je anderen de tijd van hun leven.
Met jouw goede zorgen,
neem je die van een ander weg.
Je geld geeft iemand anders nieuwe kansen
Jouw bloed geeft iemand leven.
Jouw inzet maakt een wereld van verschil.
Gewoon, zomaar.

Zo kunnen we samen nog meer geven
Nog meer mensen helpen.

Elke dag opnieuw.
En dat ...
Is niet niks.

'Het belang van vrijwilligers in onze samenleving kan niet onderschat worden. 13.000 Rode Kruisvrijwilligers helpen elke dag mensen. Ze doen dat overal én met hart en ziel.

Hun taken en opdrachten zijn ruim en divers.

Van ondersteuning bij de organisatie van bloedinzamelingen, hulppost op evenemen-ten, ambulancier, lesgever eerste hulp, zorgbibvrijwilliger, animator in vakantiekampen voor mensen met een beperking, taken in de opvangcentra, enz. Er zijn een hele reeks activiteiten waar ze zich, in normale tijden, voor inzetten.'

Aanpassen aan nieuwe realiteit door corona

'De coronacrisis heeft ook op de vrijwilligerswerking een groot effect gehad. Voor sommige Rode Kruisvrijwilligers werden hun activiteiten tijdelijk stopgezet, voor anderen veranderde de hulpvraag en dus de aard van het werk.

Van aanwezigheid op een hulppost bij sportevenementen naar helpen in triagecentra waar getest werd op COVID-19 of van lesgever EHBP (Eerste Hulp bij Psychische proble-men) naar het bemannen van een corona-infolijn. Ook hiervoor stonden Rode Kruisvrijwilligers klaar en konden we rekenen op hun belangeloze inzet.

We kwamen tijdens de crisis echter ook handen tekort. Woonzorgcentra en andere instellingen werden geconfronteerd met toenemende taken en personeelsuitval. In sneltestcentra was hulp nodig om testen af te nemen bij leerlingen en onderwijspersoneel.

Hiervoor werd een beroep gedaan op vrijwilligers die zich tijdelijk willen inzetten voor anderen. Daarom richtte Rode Kruis-Vlaanderen vorig jaar het crisisvrijwilligersplatform op.

Met succes. 15.000 crisisvrijwilligers meldden zich aan en werden reeds bij talloze hulpvragen – van administratieve ondersteuning, poetsen van kamers, wandelen en praten met bewoners tot bewoners helpen met video-calls naar familie en vrienden – ingezet.

Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen: "We zijn al onze vrij-willigers – Rode Kruisvrijwilligers én crisisvrijwilligers – zeer dankbaar voor de taken die ze op zich genomen hebben. Vandaar het initiatief om een 'Ode aan de vrijwilliger' te lanceren.

Tijdens de coronaperiode hebben we vastgesteld dat, naast onze reguliere vrijwilligers waar we steeds op kunnen rekenen, heel wat mensen zich tijdelijk en belangeloos voor een bepaalde zaak willen inzetten. Daarom gaan we na de pandemie bekijken hoe we het engagement van de crisisvrijwilligers op één of andere manier kunnen bestendigen." (rk)