De Week van het Hartritme is definitief voorbij en kan met zijn zesde editie opnieuw een succes genoemd worden: bijna 35.000 respondenten voor de online risicotest, ruim 6.000 online inschrijvingen voor een gratis test van de hartslag en een recordaantal van 94 deelnemende ziekenhuizen.

De belangrijkste sensibiliseringscampagne voor voorkamerfibrillatie (VKF) in België leverde opnieuw een topprestatie op: tienduizenden mensen werden bewust gemaakt voor deze meest voorkomende hartritmestoornis, die elk uur nog 4 Belgen treft.

De campagne kon dit jaar rekenen op een nieuwe slogan 'Mijn hart in poleposition!', een daarbij horende auto-thematiek, het officiële peterschap van de Belgische Formule 1-legende Thierry Boutsen en de deelname van 'dokter' Manneken Pis als ambassadeur.

Daarenboven verleenden ook 3 nieuwe partners hun steun aan de actie: de APB (Algemene Pharmaceutische Bond), de Belgische Cardiologische Liga en SSMG (Société Scientifique de Médecine Générale).

"Dankzij de nieuwe insteek van deze editie, alsook de bijkomende focus op de vrouw – die meer risico loopt dan een man op een beroerte in geval van VKF – boorden we dit jaar ook relatief nieuwe doelgroepen aan. 1 op 3 patiënten met VKF is zich namelijk niet bewust van de aandoening", getuigt Dr. Vandekerckhove, Voorzitter van de BeHRA, organisator van de Week van het Hartritme. "Bovendien namen nooit eerder zo veel medische centra deel aan onze campagne en geraakten de aangeboden timeslots voor een gratis test ook allemaal ingevuld."

Sinds begin dit jaar legden welgeteld 34.761 respondenten de online risicotest af en dat aantal blijft nog standvastig toenemen. De test liet enerzijds toe om de correcte doelgroep voor een controle van het hartritme af te bakenen, door het persoonlijk risicopercentage op VKF te berekenen. Anderzijds wordt zo eveneens gesensibiliseerd voor de risicofactoren die bij onbehandelde VKF een beroerte of trombose kunnen uitlokken. Mits een tijdige diagnose is een adequate behandeling van VKF perfect mogelijk.

"Ik ben verheugd te hebben kunnen bijdragen aan dergelijke lovenswaardige actie", besluit Thierry Boutsen. "De target van de campagneweek – zo veel mogelijk mensen bereiken – is met glans bereikt, maar om het in termen van autosport uit te drukken: deze manche is gewonnen, maar de race gaat onverminderd voort. Het is belangrijk het hele jaar door alert te blijven voor mogelijke signalen en risicofactoren."

Bij een vermoeden van VKF kan men op www.mijnhartritme.be de risicotest afleggen, zelf zijn hartslag leren controleren door de pols te meten en te rade gaan bij zijn huisarts.

Op de Nationale Dag van Sensibilisering voor VKF op donderdag 4 juni was Manneken Pis ambassadeur van de campagne.

Over voorkamerfibrillatie (VKF):

Voorkamerfibrillatie is de meest voorkomende hartritmestoornis waarbij het hart op hol slaat en zeer onregelmatig begint te kloppen. Dit verhoogt het risico op hartfalen en op de vorming van bloedklonters die een trombose of een beroerte (cerebrovasculair accident, CVA) kunnen veroorzaken. VKF is de oorzaak van 1 op 6 tromboses.

Het risico op VKF stijgt met het ouder worden: vanaf 40 jaar heeft men 1 kans op 4 om ooit voorkamerfibrillatie te krijgen. Ongeveer 1 op 25 volwassenen ouder dan 65 jaar en 1 op 10 volwassenen ouder dan 80 jaar lijden er momenteel aan.

Het aantal patiënten met VKF in België wordt geschat op 150.000 en dat cijfer zal tegen 2050 waarschijnlijk verdubbelen. De laatste 20 jaar is wereldwijd het aantal ziekenhuisopnames te wijten aan deze hartstoornis toegenomen met 60%.

VKF kan de volgende symptomen veroorzaken: hartkloppingen, kortademigheid in rust of bij inspanning, duizeligheid, een ongewone vermoeidheid, flauwvallen of pijn in de borst. Bij 1 op 3 mensen geeft VKF helaas geen klachten en wordt de aandoening soms te laat ontdekt. Het opmeten van de elektrische hartactiviteit met een hartfilmpje of elektrocardiogram (ECG) is het beste onderzoek, maar het betreft slechts een momentopname. Gezien VKF bij sommigen slechts af en toe opkomt, is het nuttig om het hartritme zelf te leren controleren door het nemen van de polsslag.

Voor meer informatie surf naar www.mijnhartritme.be.