Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) had geen vergunning voor de groenkappingen die het twee weken geleden heeft laten uitvoeren in een actie tegen transmigranten op de autosnelwegparking in Ranst. Dat heeft het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) vastgesteld.

Natuur en Bos vraagt aan Wegen en Verkeer om de nodige "herstelmaatregelen uit te voeren". Wegen en Verkeer komt nog goed weg in de zaak want de herstelmaatregelen komen erop neer dat men "de bossen zich opnieuw spontaan laat ontwikkelen".

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) liet twee weken geleden stukken groen verwijderen langs de E313 in Ranst, in het kader van afspraken met onder meer de politie om transmigratie te kunnen aanpakken. Dat zorgde voor opschudding, temeer omdat het kappen gebeurde midden in het broedseizoen.

Agentschap Natuur en Bos ging kijken wat er gebeurd was en stelde een aanmaning op, waarbij ook herstelmaatregelen opgenomen zijn. "Indien aan deze herstelmaatregelen niet tegemoetgekomen wordt, dan wordt er proces-verbaal opgesteld", zo stelt ANB.

n de praktijk komen de herstelmaatregelen erop neer dat men "de bossen zich opnieuw spontaan laat ontwikkelen". Wegen en Verkeer moet dus geen echte herstelmaatregelen treffen, maar mag wel niet voort kappen in de bossen. (VRTNWS)