Het gemeentebestuur van Herenthout startte op 15 februari 2016 met de heraanleg van Bouwelse Steenweg, meer bepaald met de werken aan de nutsleidingen. Vanaf maandag 11 april 2016 werd éénrichtingsverkeer ingevoerd vanaf Herenthout in de richting van Bouwel. Het verkeer, komende van Grobbendonk richting Herenthout, wordt omgeleid aan de Lindekens via de ring van Herentals. Voor fietsers wordt een dubbelrichtingsfietspad ingevoerd over de ganse werfzone, afgescheiden van het gemotoriseerd verkeer. Het gemeentebestuur wil nogmaals benadrukken dat het éénrichtingsverkeer dient gerespecteerd te worden. De werken worden uitgevoerd door aannemer Heijmans Infra uit Schelle, die ook instaat voor de signalisatie. De uitvoeringstermijn bedraagt 120 werkdagen. We hopen Bouwelse Steenweg tegen eind 2016 opnieuw te kunnen openstellen.