De verantwoordelijken van buurthuis De Dorpel vzw zijn een uitgebreide actie voor fondsenwerving gestart in de regio Herentals. De vzw De Dorpel is een organisatie voor mensen in armoede in de regio Herentals. Ze bieden vooral een ontmoetingsplaats voor alleenstaanden, eenzamen, kansarmen en mensen in nood. De werking van het buurthuis De Dorpel richt zich op mensen die omwille van financiële, persoonlijke en/of psychische problemen vaak geen of moeilijk aansluiting vinden in onze samenleving.

Het ontmoetingshuis is bijna dagelijks geopend zodat er steeds bij een kop koffie op verhaal kan gekomen worden. Er is de lees- en schrijfgroep met vorming op maat. Om de digitale kloof te dichten worden er computerlessen ingericht. De Dorpel heeft ook een tweedehands kledingshop.

De werking van de vzw De Dorpel wordt georganiseerd door twee halftijdse coördinatoren en een groep van 50 vrijwilligers.

Fondsenwerving

Door het terugschroeven van subsidies en werkingsmiddelen door de overheid komt die werking nu op losse schroeven te staan. De huurkosten werden verhoogd en steeds meer mensen doen beroep op de werking. De fondsenwerving bij de mensen in het Neteland moet de werkingsmiddelen en de werking nu mee garanderen. Elk bedrag is welkom, maar vanaf 40 euro per jaar ontvang je een fiscaal attest. Je kan storten op rek. BE64 0011 9552 0552 van de vzw De Dorpel. Vermeld GIFT en je e-mailadres. Je wordt dan op de hoogte gehouden via het digitaal krantje.

Alle info: www.vzwdedorpel.be of facebook.com/dedorpel