Vlaanderen zal vanaf 1 januari volgend jaar 39 vrouwelijke burgemeesters tellen, acht meer dan nu. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centrum voor Politicologie van de universiteit van Leuven.Een belangrijke vernieuwing bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was de verplichting om op de eerste en de tweede plaats van de lijst iemand van het andere geslacht te zetten.

Eerder bleek al dat het percentage vrouwelijke gemeenteraadsleden daardoor is gestegen, maar wat betreft het aantal vrouwelijke burgemeesters heeft die nieuwe verplichting zo goed als geen effect gehad.

Het  aantal vrouwen dat de burgemeesterssjerp mag omgorden is gestegen van 31 tot 39, of van 10,1 procent van de Vlaamse gemeenten tot 12,8 procent. Die stijging ligt in de lijn van de evolutie sinds 1982 waarbij het aantal vrouwelijke burgemeesters langzaam is gestegen..

Lijsttrekker

Het geringe aantal vrouwelijke burgemeesters is volgens de Leuvense onderzoekers te wijten aan het feit dat vrouwen slechts zelden optreden als lijsttrekker bij lokale verkiezingen. De algemene regel is immers dat de lijsttrekker van de grootste coalitiepartij in de praktijk ook burgemeester wordt.

Eerder onderzoek van de KU Leuven toonde aan dat slechts 21 procent van de lokale kieslijsten door een vrouw werd getrokken. Dat levert in de praktijk maar 13 procent procent vrouwelijke burgemeesters op, wat erop duidt dat als vrouwen lijsttrekkers worden dat meestal bij een kleinere oppositiepartij is.

Een andere verklaring voor de trage groei van het aandeel vrouwelijke burgemeesters is dat de meeste zittende mannelijke burgemeesters worden herkozen, terwijl dat bij de vrouwen in minder dan de helft van de gevallen gebeurt.

De N-VA is in veel gemeentes een nieuwkomer en scoort met 18,6 procent vrouwelijke burgemeesters het hoogst van alle partijen. SP.A en Open VLD volgen met ongeveer 13 procent en CD&V blijft achteraan hinken met 12 procent.

(belga)