Vanmorgen hebben twee studenten van de Thomas More Hogeschool van Geel een Welzijnszorg Kempen-award ontvangen voor het opiniestuk dat ze geschreven hadden in het kader van hun eindjaaropdracht sociaal werk.

Welzijnszorg Kempen reikt jaarlijks 2 awards uit; eentje voor het beste en een tweede voor het origineelste opiniestuk. Dit gebeurde vandaag voor de 13e keer.

Jade Stinissen ontving de award voor het beste opiniestuk. Louise Hermans kreeg de award voor het origineelste opiniestuk.

De jury maakte een gewogen beslissing op basis van volgende criteria: de relevantie van het onderwerp, de schrijfstijl, de gebruikte argumenten en de opbouw van het opiniestuk.

Jurylid en Oud-Turnhouts schepen van welzijn Liesbet Dierckx zegt : "Ik was aangenaam verrast door de kwaliteit van de opiniestukken. De studenten leverden interessante opiniestukken in met enkele verrassende onderwerpen."

Het beste opiniestuk: Jade Stinissen 'Van anderhalve meter naar anderhalve graad: hangen we straks allemaal aan de zuurstof'.

Zoals we bij de bestrijding van de coronacrisis konden rekenen op de kennis en de deskundigheid van de virologen, zo hebben we aldus Jade meer dan ooit nood aan kritische en volhardende klimatologen om de grootste uitdaging ooit, nl. de opwarming van de aarde, te bestrijden.

Jade's tekst is inhoudelijk sterk opgebouwd. Ze daagt uit met zeer scherpe argumenten.

Het origineelste opiniestuk: Louise Hermans 'Mag er nog vakantie zijn?'
Zonder tegen het principe van de zomerschool te zijn, bracht Louise enkele verrassende en interessante kanttekeningen bij een ondoordachte implementatie ervan. Kinderen en jongeren hebben niet alleen recht op onderwijs, maar evenzeer recht op vrije tijd.

Een vrije tijd waarin ook veel te leren valt, zijnde andere, evenzeer nodige vaardigheden voor het leven.

Welzijnszorg Kempen, de welzijnsvereniging van de 27 OCMW's van de Kempen, reikt deze awards uit omdat onze samenleving en de kwetsbare en gekwetste mensen in het bijzonder nood hebben aan goede en goed opgeleide sociaal werkers.

Om het belang en de meerwaarde van sociaal werk enerzijds en onze appreciatie uit te drukken voor deze school en haar docenten anderzijds, startte Welzijnszorg Kempen in 2009 met de eerste uitreiking van een award voor het beste en meest originele eindwerk.

Sinds enkele jaren is het eindwerk vervangen door het schrijven van een opinietekst, waardoor studenten hun kritische blik en stem kunnen oefenen.
Het vormen van een eigen kritisch standpunt aangevuld met objectieve argumenten in vakliteratuur is het doel dat de docenten nastreven.

Jonathan Lambaerts, coördinator sociaal-cultureel werk Thomas More zegt: "De voorbereidende leergroepen waar de studenten met elkaar in debat gaan over de opiniestukken, leveren vaak heel boeiende discussies op.

De feedback van de jury van Welzijnszorg Kempen is een meerwaarde zowel voor de studenten als de docenten." De samenwerking tussen opleiding en praktijk biedt hier een grote meerwaarde voor toekomstige professionals.

De beoordeling van de opiniestukken gebeurde ook dit jaar door een divers samengestelde, sterke jury uit het werkveld. Deze bestond uit :
Jo Van Gulck (diensthoofd leren en welzijn, lokaal bestuur Arendonk)
Liesbet Dierckx (schepen welzijn en voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst, lokaal bestuur Oud-Turnhout).
Gil Peeters (Zorgmanager Thuiszorg Kempen)
Tinne Antonise (beleidsmedewerker Welzijnszorg Kempen)
Eric Nysmans (directeur Welzijnszorg Kempen).  Foto rr/N.