Dak- en thuisloze personen... dat zijn niet alleen 'de clochards' die we in grootsteden op straat zien. Ook in de Kempen hebben we een groeiend aantal dak- en thuisloze personen.

Het gaat dan bijvoorbeeld over mensen die langer in opname blijven omdat ze geen (t)huis hebben om naar terug te keren, jongeren die permanent sofasurfen bij vrienden, een man die in een tuinhuisje woont zonder basisvoorzieningen of een gezin dat maandenlang bivakkeert in de te kleine woning van oma zonder enig perspectief.

Weinig betrouwbare cijfers

Op dit moment zijn er weinig betrouwbare cijfers beschikbaar over de groep van dak- en thuisloze personen in België. Om een effectief beleid te voeren zijn cijfers noodzakelijk.

De onderzoeksgroep LUCAS van de KU Leuven heeft een methodiek ontwikkeld die zowel de omvang als enkele kenmerken van de doelgroep in kaart brengt. Omdat we in de Kempen al een veel samenwerken rond deze doelgroep is het dan ook een uitgelezen kans om meer richting te geven aan onze partnerschappen.

Dat we dit doen binnen het wetenschappelijk kader uitgezet door de KU Leuven is dan ook een enorme meerwaarde.

In de Kempen zal Welzijnszorg Kempen, de welzijnsvereniging die de 27 OCMW's uit het arrondissement Turnhout verenigt, de telling coördineren. We zijn trouwens niet de enige regio die gaat tellen o.m. in de regio's Mechelen- Boom- Lier, Brugge, Waasland, stad Antwerpen zal er ook geteld worden.

Hoe gaan we tellen?

'We doen een point-in-time-telling. Dat betekent dat we op vrijdag 28 oktober alle Kempense dak- en thuisloze personen tellen. Maatschappelijk werkers en begeleiders uit verschillende zorg- en welzijnssectoren nemen als het ware op die dag een foto van alle dak- en thuisloze personen in de Kempen.

Verborgen dakloosheid

In de Kempen is de grote uitdaging om de verborgen daklozen in kaart te brengen.

Dan gaat over de alleenstaande moeder met kinderen die noodgedwongen terug gaat inwonen bij haar ouders of een jongeman die her en der bij vrienden op de zetel slaapt omdat hij er niet in slaagt een studio voor zichzelf te vinden.

Ook andere organisaties dan de sociale diensten van de OCMW's en CAW De Kempen komen in contact met deze mensen.

Daarom is het belangrijk we met vele organisaties tellen. Zo tellen o.m. de geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, jeugdzorg, armoedeverenigingen mee.

Andere organisaties met hun werking in aanraking komen met de doelgroep nodigen we dan ook van harte uit om mee te tellen.

Kick Off

Om alle meetellende organisaties kennis te laten maken met het concept van deze telling organiseert Welzijnszorg Kempen een Kick Off. Deze startmeeting gaat door op 23 juni van 10u tot 12u in het Ontmoetingscentrum van Lichtaart.

Organisaties die niet aanwezig kunnen zijn op het startevent kunnen altijd nog aansluiten. In september organiseren we nog verschillende informatiesessies.

Na 28 oktober gaan de onderzoekers aan de slag met de data en maken ze een rapport op met de eerste resultaten. In de periode januari- maart organiseren we een focusgroep in de regio om de resultaten goed te kunnen interpreteren. In het voorjaar van 2023 zien we jullie dan graag terug om de resultaten van de telling te presenteren.'