In Wechelderzande staat er heel wat te gebeuren. De gemeente Lille werkt aan een plan voor de dorpskernvernieuwing van Wechelderzande, het 'Wensbeeld Wechelderzande'.   In dit plan moet er onder andere oog zijn voor de historisch waardevolle gebouwen zoals Hof d'Intere, de invulling van de kern, de mobiliteit en de groenstructuren in het centrum.

Alle inwoners van Wechelderzande worden uitgenodigd om mee na te denken over deze thema's. Tijdens het dorpsdebat 'Wensbeeld Wechelderzande' kunnen de inwoners van Wechelderzande hun mening geven en zo het plan mee vormgeven. Tijdens het debat wordt er gewerkt in kleine groepjes.

In deze groepjes kunnen de inwoners per onderwerp hun ideeën kwijt. "Voor de opmaak van het plan werken we samen met het studiebureau Omgeving," vertelt schepen van Communicatie Marc Herrygers (CD&V).

"Het studiebureau zal ook het dorpsdebat leiden. We hopen dat alle Wechelaars massaal naar het dorpsdebat komen en mee ideeën aanreiken over de toekomst van het centrum van Wechelderzande."

Het debat vindt plaats op dinsdag 17 november om 19.15 uur in parochiecentrum De Zandfluiter.

Voor de praktische organisatie van het debat is het nodig vooraf in te schrijven. Alle Wechelaars kunnen dit doen tot 9 november bij de technische dienst van de gemeente, johan.bockx@lille.be of 014 44 82 36.