Vrijdag was de werelddag van verzet tegen armoede en uitsluiting.  In Herentals, Geel, Mol en Turnhout organiseerde o.a. Netwerk tegen Armoede een fakkeltocht door de centrumstraten. In de foyer van cc 't Schaliken in Herentals getuigden heel wat mensen in armoede met hun levenservaringen.   Denise Verhaert van de  De Fakkel vzw ‘De vereniging waar armen het woord nemen’ onderstreepte dat heel wat mensen het vandaag in ons land moeten rondkomen met een inkomen onder de Europese armoedegrens (€1.000/maand voor een alleenstaande en €2.101/maand voor een gezin.

Het leefloon bedraagt vandaag in ons land slechts €817/maand voor een alleenstaande en €1.089 voor een gezin.

Mensen met een leefloon, langdurig werkzoekenden, mensen met een handicap, chronisch zieken… Allemaal zitten ze ver onder die armoedegrens. Een waardig inkomen is een grondrecht.’ 

Volgens heel wat sprekers is die armoede zeker géén keuze. Vlaams Parlementslid schepen Jan Bertels (sp.a) had niet meteen de oplossing klaar.

Er kwamen zo’n 200  mensen afgezakt naar de fakkeltocht.  In de centrumstraten zag je haast geen wit geknoopt laken uithangen als teken van solidariteit met mensen in armoede.  Johan Temmerman/ Nnieuws.