U bent hier

'Weren vrachtverkeer en veilige fietsroutes moeten dorpen leefbaar houden'

Geel | Herentals | Kasterlee | Kempen regio | Lille | Neteland | Olen | Vorselaar
31.01.2018 - 15.34u
Door: Herman Gezelle

Tonnagebeperking in dorpskernen, veilige autoluwe fietsroutes en openbaar vervoer via de autosnelweg zijn een greep uit de maatregelen om de toenemende verkeersdruk in de Middenkempen te temperen.

Na twee jaar studie en overleg tussen de provincie Antwerpen en de steden Geel, Herentals en de gemeenten Grobbendonk, Kasterlee, Lille, Olen, Ranst, Vorselaar en Zandhoven is er een gedegen mobiliteitsvisie op de regio Middenkempen geformuleerd.

Alle partners kiezen voor een resoluut andere aanpak.

De driehoek tussen de E34, de E313 en de N19/N19 gaat steeds meer gebukt onder mobiliteitsproblemen. De provincie Antwerpen, de steden Geel, Herentals en de gemeenten Grobbendonk, Kasterlee, Lille, Olen, Ranst, Vorselaar en Zandhoven bogen zich de voorbije twee jaar over het mobiliteitsvraagstuk in de Middenkempen.

Gedeputeerde Luk Lemmens ging daarmee in op de ondersteuningsvraag van de lokale besturen: "Het doorgaand (vracht)verkeer in de dorpskernen en het stijgend sluipverkeer tussen de E34 en E313 zorgen voor onhoudbare situaties in de dorpskernen. Gemeenten kunnen deze problemen niet binnen hun eigen grondgebied oplossen. Daarom was er nood aan een bovenlokale visie met duidelijke keuzes in de Middenkempen."

Vandaag stelt de provinciale werkgroep de mobiliteitsvisie Middenkempen voor aan de betrokken gemeenteraadsleden. "Doelstelling is dat alle gemeenten dit voorjaar de samenwerkingsovereenkomst tekenen om daadwerkelijk over te gaan tot actie." aldus Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit.

Ook dorpen stevenen af op verkeersinfarct in 2020

Een studie over het huidige en toekomstige verkeer in de Middenkempen toonde aan dat nieuwe weginfrastructuur niet de oplossing is. De files op de E34 en E313 worden alsmaar langer. Met gevolg dat het gebied tussen deze autosnelwegen nog meer sluipverkeer moet slikken.

De mobiliteitsvisie Middenkempen stelt dat enkel een resoluut andere denkwijze een verkeersinfarct kan vermijden. "Meer inzetten op openbaar vervoer, investeren in veilige fietsroutes en door een tonnagebeperking vrachtverkeer volledig weren uit de dorpskernen zijn de belangrijkste keuzes." zegt gedeputeerde Luk Lemmens.

Uitbreiding openbaar-vervoernet op E34 en E313

De studie legt een openbaar-vervoernet voor dat optimaal gebruik maakt van de snelwegen. Op- en afstappen van de bus zou niet gebeuren via de traditionele manier aan een op- en afrittencomplex, maar via speciaal aangelegde haltes op de snelweg.

"In het buitenland lopen al succesvolle projecten waarbij reizigers op de autosnelweg zelf op de bus kunnen stappen. Boven de brug is dan een park&ride waarbij je meteen naar de halte onder de brug kan gaan. Zo is er minimaal tijdverlet voor de bus en voor de reizigers waardoor dit openbaar vervoer een échte meerwaarde biedt." aldus Luk Lemmens.

"Uiteraard ligt de uitvoering hiervan bij de Vlaamse Overheid als wegbeheerder en bij De Lijn. Maar met deze mobililteitsvisie Middenkempen geven we met tien overheden samen een belangrijk signaal." Ook de realisatie van de ontbrekende Noord-Zuidverbinding tussen Ranst en Zandhoven zou het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren.

Autoluwe fietsroutes en geen vrachtwagens in de dorpskern

Naast het bestaande beleid rond fietspaden en fietsostrades zijn er bijkomende inspanningen nodig voor autoluwe fietsroutes waar het veilig is om te fietsen, zoals bijvoorbeeld tractorsluizen op sluipverkeerroutes.

Wat betreft het vrachtverkeer zijn de partners het eens: wie geen lokale levering heeft, is niet welkom om via de dorpskern een sluipweg te zoeken. Daarom zouden alle dorpskernen een beperking moeten invoeren voor 3,5 ton.

Luk Lemmens: "De mobiliteitsvisie Middenkempen wordt toegelicht in de gemeente- en adviesraden van de betrokken overheden. We verwachten dat alle partners de samenwerkingsovereenkomst tekenen om zich daadwerkelijk te engageren en hun toekomstig beleid af te stemmen op deze bovenlokale visie.

Vanuit de provincie zullen wij alle betrokkenen rond de tafel brengen om een actieplan uit te werken. In de Noorderkempen werken we nu al samen met 15 gemeenten en daar zijn de eerste resultaten zichtbaar."

Op de foto : Paul Diels, burgemeester Lille, en gedeputeerde Luk Lemmens.  (pp)

 

 

imageMeer nieuws

Freelance copywriter Bert Moons : 'DeSchrijfwerkerij straf verhaal, ik zou volgens artsen niet meer kunnen schrijven,

Kempen regio | Neteland | Nijlen regio | Vlaanderen 06.12.2021 - 18.58u reading time7min

Bevelaar en freelance copywriter Bert Moons (49) heeft een nieuw schrijfbureau opgericht.

Met DeSchrijfwerkerij.be wil hij een bureau op de markt brengen met de flexibiliteit van een freelance copywriter. De oprichting van een nieuw schrijfbureau is op zich geen groot nieuws, maar wel wanneer je weet dat gespecialiseerde artsen Bert enkele jaren geleden vertelden dat hij nooit nog zou kunnen schrijven.

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto