U bent hier

Werk aan de winkel voor fietsen in gemengd verkeer in Vorselaar

Vorselaar
03.08.2020 - 08.44u
Door: Lex Verellen

De provincie Antwerpen analyseerde met haar provinciale Fietsbarometer in de gemeente Vorselaar de toestand van de bovenlokale functionele fietsroutes (BFF). Dat zijn routes die fietsers over langere afstanden gebruiken.

Concreet gaat het om 24,5 kilometer BFF waarvan 15,2 kilometer in gemengd verkeer. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

Bovenlokale fietspaden

De gemeente Vorselaar heeft slechts 9 kilometer fietspaden op het BFF. Met een eindscore van 5,3/10 scoort de gemeente onder het provinciale gemiddelde van 6/10.

"De Goorbergenlaan, in beheer van de gemeente, krijgt in zijn geheel een eindscore van 4,9/10. Het is lokaal voldoende afgescheiden van de rijweg maar het tweerichtingsfietspad is te smal, zelfs voor een éénrichtingsfietspad.

Op de Poederleeseweg is het fietspad wel voldoende breed. Het ligt wel te dicht bij de rijweg en bovendien heeft het een laag trilcomfort.

Vanuit de provincie Antwerpen adviseren we hier een splitsing in twee éénrichtingsfietspaden in asfalt met voldoende breedte en afscheiding van gemotoriseerd verkeer. We raden ook de heraanleg van het fietspad in de Lepelstraat aan", klinkt het.

"We zetten de voorbije jaren heel fel in op veilige voetpaden en trage verbindingen. We startten ook dossiers op om fietspaden te verbeteren maar dat zijn complexe dossiers, vaak gekoppeld aan riolering en in samenwerking met andere partners zoals het Agentschap voor Wegen & Verkeer (Vlaamse overheid).

Het dossier van de Lepelstraat staat gepland voor 2023. Deze plannen zijn afgestemd op het Masterplan en de heraanleg van het Marktplein", reageert Lieven Janssens, burgemeester van de gemeente Vorselaar.

Gemengd verkeer

Op het grootste deel van de bovenlokale functionele fietsroutes in Vorselaar (15,2 km) is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De fietsgeschiktheid is afhankelijk van de aanwezigheid en snelheid van het gemotoriseerd verkeer en de beschikbare breedte van de weg.

De eindscore in de spits ligt met 2,1/10 nog verder onder het provinciale gemiddelde van 3,9/10, dat ook al niet te bijster goed is.

Het gemengd verkeer scoort slecht en vormt het grootste deel van het BFF in Vorselaar. Een aantal van de straten in gemengd verkeer is aangelegd in klinkers, wat weinig comfort biedt. Het grote knelpunt bestaat echter uit de hogere snelheden langs o.a. Groenstraat en Moleneinde.

In het dorpscentrum kan de fietsgeschiktheid verbeteren door deze autoluwer te maken. Vanuit de provincie Antwerpen raden we aan om dit te monitoren en waar nodig snelheidsremmende maatregelen te nemen”, adviseert gedeputeerde Luk Lemmens.

De gemeente Vorselaar is een heel actieve partner op bovenlokaal niveau. Ze stond mee aan de bakermat van de mobiliteitsstudie Middenkempen, waar net die autoluwe fietsroutes zijn geboren.

Ook binnen de Vervoersregio Kempen neemt Vorselaar een actieve rol op. Samen met heel wat vrijwilligers uit Vorselaar-Noord voerden we een grote cordontelling uit. Daaruit bleek inderdaad het grote aantal sluipverkeer en té snel verkeer.

De gemeente bleef niet bij de pakken zitten en keurde al een dossier goed waarbij we nog dit jaar trajectcontroles installeren in die zone. Elke bestuurder die op het traject harder rijdt dan 50 km/u, krijgt meteen een boete in de bus.

Dat gaat ongetwijfeld een groot effect hebben op het sluipverkeer, de snelheid en de verkeersveiligheid”, aldus Lieven Janssens.

Rol van de provincie Antwerpen

De provinciale Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de provinciale Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten.

Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is.

Vaak kunnen kleinere ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden. De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie Antwerpen comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website.

imageMeer nieuws

Kunnen we met het lithium in de Vlaamse bodem batterijen voor elektrische auto's maken?

Internationaal | Kempen regio | Nationaal | Vlaanderen 03.12.2021 - 02.14u reading time1min

Vlaanderen Vakantieland 2022 presenteert logiesboek en website met belevingsvolle dichtbijvakanties

Vlaanderen Vakantieland 2022 presenteert logiesboek en website met belevingsvolle dichtbijvakanties
Kempen regio | Neteland | Provincie Antwerpen | Vlaanderen 02.12.2021 - 09.39u

Let op voor valse vaccinatie-uitnodigingen. Vul géén bankgegevens online in

Kempen regio | Mol | Neteland 02.12.2021 - 01.47u

Voka Réveillon krijgt nieuwe datum : maart 2022

Voka Réveillon krijgt nieuwe datum : maart 2022
Kempen regio | Neteland | Provincie Antwerpen | Vlaanderen 01.12.2021 - 22.09u

"Verkouden" Wout van Aert en Lotte Kopecky winnen ook in 2021 de Kristallen Fiets

Herentals | Kempen regio | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 01.12.2021 - 21.57u

OHL keert scheve situatie om in Westerlo na goals in minuut 89 en 93 : 2-3

OHL keert scheve situatie om in Westerlo na goals in minuut 89 en 93 : 2-3
Kempen regio | Nationaal | Westerlo 01.12.2021 - 20.44u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto