Tijdens het Krokusverlof zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uitvoeren aan het kruispunt van de N12 en de N14 in Oostmalle. De klinkers in de verhoogde eilandjes op het kruispunt worden vervangen door beton. Dit om te vermijden dat er nog langer stenen worden losgereden door afslaand verkeer. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken zijn de werken gepland in de krokusvakantie wanneer het minder druk is op de weg. Behoudens weerverlet zijn de werken binnen een week afgerond.

Bolvormige eilandjes aangepast
Het kruispunt in Oostmalle is een belangrijke verkeerswisselaar met een hoge verkeersfrequentie. De klinkers van de verhoogde eilandjes op het kruispunt in Oostmalle, worden regelmatig losgereden door afslaande vrachtwagens. Loszittende stenen kunnen zorgen voor onveilige situaties. Daarom is er gekozen om op alle takken van het kruispunt de klinkers op de eilandjes te vervangen door een vlakkere betonverharding.

Fasering
De werken vinden plaats tijdens het krokusverlof om de hinder voor het wegverkeer zoveel mogelijk te beperken. Er wordt bovendien in 2 fasen gewerkt om de weggebruikers zo weinig mogelijk te hinderen tijdens de werken.

Fase 1: 16 tot en met 20 februari 2015

Tijdens fase 1 wordt er gewerkt aan de bypass richting Vlimmeren en de bypass richting Westmalle. De twee bypasses van het kruispunt worden hierbij afgesloten.

Fase 2: 19 en 20 februari 2015

Tijdens fase 2 aan de hoek van de kerk en aan de hoek van het politiekantoor. Hierbij wordt er gewerkt vanuit de zijkant (voet- en fietspad) en is er geen hinder voor het wegverkeer, enkel voor voetgangers en fietsers. Fase 2 kan door omstandigheden uitlopen tot na het Krokusverlof.

Omleidingen
Voetgangers en fietsers kunnen steeds langs de werf passeren.
De bussen van De Lijn en meer bepaald de sneldiensten van lijn 429 Herentals – Malle – Zoersel – Antwerpen zullen op 16 en 17 februari een omleiding volgen via Vlimmeren en zo naar Wechelderzande rijden. De haltes op de N153 Herentalsebaan zullen dan niet bediend worden tussen Oostmalle Busstation en Wechelderzande Kerk.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, zal het zwaar verkeer (+3,5t) reeds op de voorgaande grote kruispunten (kruispunt N12/N179 in Westmalle en kruispunt N12/N153 in Oostmalle) afgeleid worden.

Kleine voertuigen (-3,5t) worden ter hoogte van de werfzone op het kruispunt (N12-N14) lokaal omgeleid.