Vanaf dinsdag 2 juni zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uitvoeren aan de ring rond Turnhout (R13). De werkzone situeert zich tussen de kruispunten met de Steenweg op Zevendonk (N19) en de Steenweg op Gierle (N140).

De afgelopen jaren werden verschillende gedeeltes van de ring rond Turnhout vernieuwd. Nu is het wegdek van de 'binnenring' Parklaan aan de beurt. De werken zullen drie weken in beslag nemen.

Vernieuwing wegdek Parklaan richting Vosselaar

Het wegdek van de Parklaan tussen de Steenweg op Zevendonk (N19) en de Steenweg op Gierle (N140) is in slechte staat. Daarom wordt een gedeelte van de binnenring (kant centrum Turnhout) nu vernieuwd.

Er wordt enkel gewerkt aan de rijweg tussen de kruispunten met de N19 en de N140. De fietspaden en kruispunten zelf worden niet aangepakt.

Vanaf de Steenweg op Gierle tot net voorbij de Steenweg op Tielen wordt het wegdek tot op een diepte van ongeveer 60 cm opgebroken en opnieuw aangelegd. Deze manier van werken garandeert een kwalitatief hoogstaand en duurzaam resultaat.

In het deel van de Parklaan tussen het kruispunt met de Steenweg op Tielen en de Steenweg op Zevendonk (N19) is het niet noodzakelijk om het wegdek volledig op te breken. Daar wordt er enkel een nieuwe laag asfalt voorzien.

Verkeer in beide richtingen over één rijstrook

De binnenring (rijrichting Vosselaar) tussen de Steenweg op Zevendonk (N19) en de Steenweg op Gierle (N140) is tijdens de werken afgesloten. Het verkeer richting Vosselaar wordt via een doorsteek in de middenberm naar de andere weghelft geleid, naar de rijstroken richting Oud-Turnhout.

Er zal voor elke rijrichting één rijstrook beschikbaar zijn. Zo blijft doorgaand verkeer in beide richtingen mogelijk.

Op het kruispunt met de Steenweg op Tielen zijn de afslagbewegingen hierdoor beperkt, tot rechts in en rechts uit. Concreet betekent dit dat enkel het verkeer op de Ring komende van Vosselaar rechtsaf naar de Steenweg op Tielen kan en het verkeer uit de Steenweg op Tielen verplicht rechtsaf richting Oud-Turnhout moet rijden.

Tijdens de werken mag er niet geparkeerd worden in de werfzone, op de middenberm of op de buitenring. De parkeerstrook op de buitenring zal dienst doen als pechstrook, die gebruikt kan worden door de hulpdiensten.

De hinder voor fietsers blijft beperkt. Het fietspad aan de binnenring blijft tijdens de werken bereikbaar. De fietsoversteken aan de Rubensstraat en aan de Steenweg op Tielen worden wel afgesloten. Oversteken kan aan de oversteken aan de Steenweg op Gierle of aan de Steenweg op Zevendonk.

Weersgevoelig

Asfalteringswerken zijn steeds erg weersgevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen. De meest actuele info is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/turnhout.