Kruispunt Boerenkrijglaan terug open vanaf vrijdag

De werken aan de doortocht in Olen-Centrum raken voor het einde van het jaar niet afgerond. Een aantal onvoorziene situaties, zoals de recente betonvernielingen en enkele extra werken die oorspronkelijk niet in de planning stonden, liggen aan de basis van de opgelopen vertraging. De finishdatum verschuift van vlak voor de jaarwisseling naar eind februari 2020. Tot dan blijft de gewestweg N152 dicht. Het kruispunt Boerenkrijglaan-N152 gaat wel al vanaf vrijdag 13 december terug open.

Extra werken met oog op verbetering

De opgelopen vertraging komt deels door de extra werken die het lokaal bestuur Olen samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) liet uitvoeren. Oorspronkelijk was het bijvoorbeeld de bedoeling om enkel het asfalt te vervangen boven de riolering vanaf het tankstation Pollet op de Oosterwijkseweg tot en met het kruispunt Boerenkrijglaan. Inmiddels kreeg deze zone een volledig nieuw wegdek, een nieuwe parkeerzone en verbeterde voet- en fietspaden. Dat is een meerwaarde voor de inwoners waar logischerwijze enkele extra werkdagen tegenover stonden.

Herstellingswerken beschadigd beton

Nog een reden voor de langere duurtijd zijn de beschadigde betondelen die opnieuw opengebroken en aangelegd moeten worden. Een deel van die beschadigingen is te wijten aan de recente vandaalstreken waarbij enkele mensen door het net aangelegd beton liepen. Daarnaast is er ook een probleem met de betondekking op een stuk wegdek waar de onderaannemer van Superbeton een tijdje geleden beton stortte. De kwaliteit voldeed niet aan de eisen van het Agentschap Wegen en Verkeer dat beheerder is van de gewestweg. Ook dat stuk moet de aannemer heraanleggen. Bijkomend deden ook enkele noodzakelijke maar ingrijpende werken aan de nutsleidingen de planning wat uitlopen.

Streefdatum eind februari 2020

Zowel het lokaal bestuur Olen als aannemer Superbeton beseffen dat de verlate openstelling van de gewestweg extra hinder met zich meebrengt. Ze doen er alles aan om de werken zo snel mogelijk af te ronden. De werken zijn natuurlijk onderhevig aan het weer. Als alles meezit, is de gewestweg N152 volledig afgewerkt tegen eind februari 2020. Tegen dan moet Fluvius ook de nieuwe openbare verlichting geplaatst hebben.

Kruispunt Boerenkrijglaan terug open

In tussentijd blijft de lokale omleiding voor -3,5 ton via (Industrielaan), Hezewijk, Herentalseweg, Voortkapelseweg, Kattestraat en omgekeerd van kracht. Ook het kruispunt Herentalseweg-N152-Ven blijft zoals tot op heden open voor plaatselijk verkeer.

Inmiddels zijn de werken ter hoogte van N152-Boerenkrijglaan bijna afgelopen. Vanaf vrijdag 13 december gaat ook dat kruispunt opnieuw in beide richtingen open.

Voor doorgaand verkeer en vrachtverkeer dat zwaarder is dan 3,5 ton geldt nog steeds de ruimere omleiding langs Herselt, Westerlo en Geel-Zammel om de oprit Geel-West van de E313 te bereiken.