Op maandag 11 augustus 2014 starten het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en drinkwatermaatschappij Pidpa ingrijpende werken op de N14 in Zandhoven. Tussen de rotonde van de Goormansstraat en de Kerkstraat wordt de N14 (Langestraat, Ringlaan, Liersebaan) volledig heringericht voor meer verkeersveiligheid en een betere leefbaarheid. Pipda legt tegelijk ook een gescheiden rioleringsstelsel aan. Het hele project, uitgevoerd in 6 opeenvolgende fasen, loopt tot het najaar van 2015. Tijdens de eerste fase van de werken (tot half oktober 2014) werkt de aannemer op het stuk tussen de Vierselbaan en de Amelbergastraat. De hinder voor het verkeer blijft daar beperkt.

Meerjarenproject N14

De werken op de N14 tussen de Goormansstraat en de Kerkstraat (oranje zone in onderstaande prent) maken deel uit van een groot herinrichtingsproject van de gewestweg in Zandhoven. In 2005 werd al het eerste deel van de herinrichting voltooid: het stuk tussen de E34 en de Goormansstraat (blauwe zone). Als sluitstuk zal in de toekomst ook nog het wegdeel tussen de Nijlensesteenweg (N116) en de Kerkstraat volgen (groene zone). Maar dat zit momenteel nog volop in ontwerpfase, waardoor er nog niets concreets over uitvoering gemeld kan worden.

Meer verkeersveiligheid en betere leefbaarheid

De N14 in Zandhoven stelt enkele ernstige problemen. De gewestweg telt er een aantal gevaarlijke kruispunten zonder verkeerslichten en op sommige plaatsen zijn er 2 x 2 rijstroken, waardoor er vaak te snel gereden wordt. Die worden nu aangepakt. Over een afstand van ongeveer 4 kilometer wordt de N14 volledig heringericht: met een nieuw wegdek, één rijstrook in elke richting, een groene middenberm, overzichtelijke kruispunten, nieuwe fietspaden en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers. Die ingrepen zullen maken dat de weg niet langer uitnodigt om te snel te rijden, waardoor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid er voor allen aanzienlijk zal verbeteren.

Samengevat:

 • De weg wordt grotendeels ingericht als 2 x 1 met in enkele zones inhaalstroken.
 • Over de hele lengte komt er een groene middenberm.
 • Er komen veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.
 • De fietspaden worden heraangelegd.
 • Het kruispunt met de Amelbergastraat wordt een rotonde.
 • Bij de Osseweg en Bisschoppenbos wordt een keerpunt ingericht.
 • Het kruispunt met de Vierselbaan wordt een ovonde.

 

(Op www.wegenenverkeer.be/zandhovenN14 vindt u illustraties van de toekomstige weginrichting.)

Tegelijk met de werken van AWV legt Pidpa een gescheiden rioleringsstelsel aan, alsook drie bufferbekkens (bij de Goormansstraat, de Bruggestraat en de Antwerpsebaan). Die bekkens zullen de kans op wateroverlast, zoals nog tijdens het voorjaar, tegengaan.

Werken in 6 fases tot najaar 2015

Om de hinder voor de omgeving zo klein mogelijk te houden, worden de werken op de N14 in 6 fases na elkaar uitgevoerd. In het najaar van 2015 zou alles klaar moeten zijn. AWV wijst er wel op dat de planning sterk afhankelijk is van de weersomstandigheden. Als die langdurig slecht zijn, of in het geval van een strenge winter, kan de timing dus nog wijzigen.

Fase 1 vanaf 11 augustus: verkeer in beide richtingen blijft mogelijk

De werken op de N14 starten op het stuk tussen de Vierselbaan en de Amelbergastraat. Tijdens die eerste fase (11 augustus - half oktober 2014) werkt de aannemer aan de westelijke kant van de rijbaan. Dan geldt deze tijdelijke verkeerssituatie:

 • Rijden in beide richtingen op de N14 blijft mogelijk, maar het verkeer richting E313 moet via een doorsteek door de middenberm langs de andere kant van de rijbaan verder rijden. Dat kan lokale hinder met zich meebrengen.
 • De zijstraten die aansluiten op dit stuk van de N14, blijven bereikbaar via het centrum van Zandhoven. 
 • Fietsers en voetgangers hebben een veilige doorgang in de buurt van de werf.
 • De Lijn blijft haar haltes bedienen. 

Tijdens de herfst

Tijdens fase 2, van half oktober tot eind 2014, blijft de aannemer voortwerken in het stuk tussen de Vierselbaan en de Amelbergastraat, maar zijn werf schuift dan op naar de andere, de oostelijke, kant van de weg. In fase 2 worden ook de rotonde aan de Amelbergastraat en de ovonde aan de Vierselbaan aangelegd. AWV zal voor de start van fase 2 nog uitgebreid communiceren over de tijdelijke verkeerssituatie die dan van kracht wordt op de N14.

Informatie voor bewoners en ondernemers

 • Tijdens de werken blijven de woningen en handelszaken op de N14 zoveel mogelijk bereikbaar. Alleen wanneer er voor de deur wordt gewerkt en er nadien vers beton moet uitharden, zullen de bewoners niet met de wagen tot bij hun woning of zaak kunnen geraken. De aannemersfirma zal dat tijdig aan de betrokken bewoners meedelen.
 • Met een digitale nieuwsbrief en een specifieke webpagina (www.wegenenverkeer.be/zandhovenN14) informeert het Agentschap Wegen en Verkeer alle betrokkenen tijdig en efficiënt over het verloop van de werken. Iedereen kan zich gemakkelijk abonneren via de webpagina.
 • Wegen en Verkeer Antwerpen heeft voor dit project ook een bereikbaarheidsadviseur aangesteld. Bewoners en ondernemers kunnen bij hem en zijn terecht met concrete vragen over de bereikbaarheid van hun zaak of woning tijdens de werken (viabereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of 0477 477 476).