Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Werken Stationlei Grobbendonk van start op 4 september

Aquafin en gemeente Grobbendonk starten begin september met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de vernieuwing van de fietspaden en de rijweg in de Stationlei. De verkeersveiligheid verhogen is één van dé prioriteiten voor het lokaal bestuur. Als alles volgens plan loopt, zijn de werken eind september 2024 afgerond.

De Stationlei is een belangrijke verbindingsweg.

Toch verloopt het verkeer er momenteel niet altijd even veilig en vlot. Vooral fietsers ervaren problemen door de verouderde fietspaden. “Met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel pakken we ook de bovenbouw aan. De fietspaden voldeden er niet langer aan de normen en waren door de druk van de boomwortels in slechte staat”, vertelt burgemeester Marianne Verhaert (GiB). Over een afstand van 1 kilometer wordt de rijweg en de fietspaden vernieuwd. Er komen brede en comfortabele fietspaden in asfalt. De gemeente zorgt ook voor een veilige oversteekplaats met middeneiland ter hoogte van de school, zodat voetgangers en fietsers veilig in twee keer kunnen oversteken.

De bushaltes worden voorzien van een verhoogd perron, waardoor in- en uitstappen gemakkelijker wordt. En tenslotte krijgt de rijweg een nieuwe laag asfalt.

De ingrijpende werken zullen een jaar duren en vereisen ook de kap van enkele bomen. Want de Stationlei wordt nu gekenmerkt door een rij bomen langs de rijbaan. “En dat zal ook na de werken zo zijn”, benadrukt burgemeester Verhaert. “Op sommige plaatsen zal het prima lukken om de bomen te vrijwaren en een breder fietspad aan te leggen. Maar op sommige plaatsen hebben we die ruimte jammer genoeg niet en kunnen we niet verder zonder de bomen te rooien. Elke boom zal opnieuw heraangeplant worden.” En daarbij kiest de gemeente voor soorten die de fietspaden minder omhoogduwen zoals nu het geval is.

Werken in verschillende fasen

Met de aanstaande riolerings- en graafwerken door Aquafin, grijpt de gemeente de kans om ook haar eigen werkzaamheden uit te voeren. De werken gaan van start op maandag 4 september en duren tot eind september 2024. De voortgang van de werken is afhankelijk van de weersomstandigheden en de planning kan schuiven.

“Werken uitvoeren zonder hinder kan helaas niet. Maar samen met onze werfpartners doen we het maximale om de hinder zo kort en beperkt mogelijk te houden.”

Zo worden de werken gefaseerd uitgevoerd. Ook woningen en handelszaken blijven maximaal toegankelijk en wordt er hiervoor gebruik gemaakt van de ‘minderhindersteenslag’. Zo blijft de weg steeds zo berijdbaar mogelijk. Enkel tijdens de asfaltering, betonnering en de rioleringswerken voor de deur zijn opritten niet toegankelijk met de wagen. Hierover zal de aannemer buurtbewoners tijdig informeren.

Doorgaand verkeer via Nijlen en Herenthout/E313 tot einde werken

Tijdens de werken is er een aangepaste verkeersregeling van kracht. Fietsers en voetgangers kunnen steeds veilig langs de werfzone. Ook het station en de parking blijven bereikbaar. Buslijn 513 rijdt via Nieuwendijk. Zo zorgt het lokaal bestuur ervoor dat kinderen vlot naar school kunnen gaan. Tot het einde van de werken wordt het doorgaand verkeer omgeleid via Lierse Steenweg (N13), Bouwelsesteenweg (N13), Woeringenstraat, Rector de Ramstraat, Herenthoutsesteenweg, Nijlense Steenweg, Gelderstraat en Bouwelse Steenweg.

Verkeer van Herentals richting Bouwel volgt de omleiding via de N13, op- en afrit 20 Herentals-West, E313, op- en afrit 21 Herenthout, Atealaan, Herentalsesteenweg, Boudewijnlaan, Uilenberg, Langstraat, Brannekensstraat, Astridlaan, Nijlense Steenweg en Gelderstraat.

Om de veiligheid en leefbaarheid te behouden zal de politie op sluipwegen regelmatig controles uitvoeren om de naleving van de snelheidsmaatregelen en de fietsstraten te waarborgen.

Stationlei , Grobbendonk, België

Deel dit artikel