De circulaire economie blijkt een sterke groeimotor voor de creatie van jobs in Vlaanderen. De werkgelegenheid in de bedrijven groeide de voorbije 10 jaar bijna 3 keer sneller dan in de hele Vlaamse economie. Ruim 43.000 werknemers zijn er momenteel aan de slag.

Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Steunpunt Circulaire Economie en het onderzoeksconsortium MICHELLE op vraag van de Vlaamse minister Hilde Crevits en Zuhal Demir. Vlaams minister van Economie en Innovatie maakt in het kader van het relanceplan Vlaamse veerkracht ook volop werk van onderzoek en innovatie in de circulaire economie.

"Het is duidelijk dat de Vlaamse economie de sprong voorwaarts moet maken naar een circulaire economie, niet enkel voor onze CO₂ uitstoot en het klimaat, maar ook voor meer duurzame jobcreatie.

Het zal onze Vlaamse economie nog sterker maken. Daarom voorzie ik 45 miljoen euro in het Vlaamse Relanceplan voor onderzoek en innovatie in de circulaire economie. Zo houden we onze circulaire bedrijven productief en stomen we hen klaar voor maatschappelijke uitdagingen of trends." - Hilde Crevits

"De resultaten van deze studie sterken mij in mijn ambitie om onze voortrekkersrol in de circulaire economie verder te uit te bouwen en nog verdere stappen te zetten in het slimmer gebruiken van materialen en grondstoffen. Dit onderzoek bewijst dat onze inspanningen voor circulaire economie de juiste zijn." – Zuhal Demir

Uit de nieuwe studie blijkt dat tussen 2008 en 2020 de circulaire economie een stijging kent van het aantal werknemers met 16,4%.

Ter vergelijking: het aantal werknemers in de hele Vlaamse economie neemt in diezelfde periode toe met 5,8%. Bij beide kende de groei van tewerkstelling een stabilisering in 2020, te verklaren door het uitbreken van de coronacrisis en de daarbij horende maatregelen.

De groei in de circulaire economie is te danken aan een verhoogde tewerkstelling in tal van circulaire sectoren zoals de afvalsector, de restauratie van gebouwen en het onderhoud van motorvoertuigen.

De grootste groei vindt plaats bij tweedehandsverkoop, verhuur en leasing. Enkel de reparatiesector laat een daling optekenen, maar dit zou volgens de onderzoekers te maken hebben met een uitschieter die mogelijks zo een vertekend beeld geeft.

Minder werkloosheid, meer aandacht voor het klimaat en leefmilieu

Voorts wordt de huidige en de toekomstige tewerkstelling onderschat volgens de onderzoekers. Enkel de sectoren die voor 100 procent aan de circulaire economie toe te schrijven zijn, werden meegeteld in de studie. In realiteit zijn er echter veel meer sectoren waarin zowel circulaire als niet-circulaire activiteiten plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld de bouwsector. Voor die sectoren wordt momenteel nog onderzocht om hoeveel circulaire jobs het effectief gaat.

Daarnaast verwachten de onderzoekers dat de stijgende trend van de circulaire tewerkstelling zich ook in de toekomst zal voortzetten. Uit eerder onderzoek van het Steunpunt Circulaire Economie blijkt dat er tegen 2030 nog eens 30.000 jobs in de circulaire economie kunnen bijkomen in Vlaanderen.

Voor minister Crevits, ook bevoegd voor Werk, toont de studie aan dat de bijkomende jobs mee een antwoord moeten bieden op de werkloosheid in Vlaanderen. Vooral voor kort- en middengeschoolde profielen is de extra tewerkstelling een opportuniteit.

Bij hen ligt de werkloosheid momenteel gevoelig hoger dan bij hooggeschoolden. Op die manier zijn er niet alleen meer mensen aan het werk, maar dragen zij tegelijk hun steentje bij aan de maatschappij. Dit komt ten goede aan heel Vlaanderen: de circulaire jobs zijn namelijk verspreid in alle regio's.

Onderzoeker Kris Bachus sluit zich daarbij aan: "Dat de circulaire economie milieuwinst oplevert, weten we al langer, maar nu ontpopt de circulaire economie zich in Vlaanderen ook steeds meer tot een bron van jobcreatie."

Meer informatie

De policy brief over het nieuwe onderzoek is te vinden via https://ce-center.vlaanderen-circulair.be/nl/blog/post/circulaire-economie-is-groeimotor-voor-jobs-in-vlaanderen