Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Werkzoekenden in provincie Antwerpen maart

Op 31 maart waren er 95.840 burgers bij VDAB provincie Antwerpen ingeschreven waarvan 66.096 werkzoekenden zonder werk (WZW) of 69%. Daarnaast was 26,2% van de klanten werkend, en 4,8% student of andere.

'Binnen de groep van werkzoekenden zonder werk was 79,3% in bemiddeling bij VDAB, terwijl 10,3% bezig was met een opleiding of voortraject. De overige 10,4% van de werkzoekenden was niet inzetbaar op lange termijn en had nood aan
specifieke dienstverlening. 

De werkzoekendengraad bedroeg 7,6% in maart 2023. Dit is de verhouding van het aantal werkzoekenden zonder werk die wonen in de provincie Antwerpen ten opzichte van de Antwerpse beroepsbevolking tussen 18 en 65 jaar. De werkzoekendengraad is 0,5 procentpunten gestegen wanneer we vergelijken met maart 2022.

Het aantal Werkzoekenden zonder Werk stijgt met +7,4% ten opzichte van maart 2022. Dit is iets hoger dan de Vlaamse evolutie (+6,5%). We zien dat een groot deel van de stijging veroorzaakt wordt door een toename van de voormalig niet beroepsactieven. Bij de werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag is er zelfs een daling ten opzichte van maart 2022 (-7%).'

Deel dit artikel