U bent hier

Westerlo verzet zich tegen mastodont-windmolens tegen dorpskernen

Westerlo
25.05.2020 - 22.49u
Door: Mark Jaspers

Sinds enkele maanden weten we dat er plannen zijn voor nog meer windmolens in onze gemeente: vijf in het Industriepark Hulshout-Heultje, waarvan een op grondgebied Westerlo en twee naast de huidige vier van Oevel.

In Hulshout-Heultje gaat het over erg grote windmolens met wiekhoogten van 200 meter, die letterlijk tot op de grens met Westerlo staan.

Reeds in december vorig jaar keurde het college van burgemeester en schepenen een conceptnota over hernieuwbare energie goed. Daarin neemt de gemeente een duidelijk standpunt in over windmolens. Ook de gemeenteraad schaarde zich nu achter deze nota.

De gemeente Westerlo is begaan met het milieu, het klimaat en duurzame energie in het bijzonder. Maar belangrijk is dat dit steeds gebeurt in harmonie met de leefbaarheid van onze gemeente en haar dorpen. Als landelijke gemeente is Westerlo altijd heel voorzichtig geweest als het gaat over de inplanting van windmolens, en die houding wil het bestuur ook nu innemen.

De gemeenteraad is bezorgd over de hinder die omwonenden zullen ondervinden door slagschaduw en geluidshinder. Maar ook – en vooral - het uitzicht en de visuele impact zijn pertinent thema's. Westerlo staat daarmee niet alleen.

Meer en meer gemeenten in Vlaanderen kanten zich tegen de inplanting van windmolens vlak tegen hun dorpskernen. Het motto luidt steeds: 'Hernieuwbare energie is ok, maar die molens hebben hun plaats langs kanalen, autosnelwegen en op zee.'

De Vlaamse regering werkt ondertussen aan een Windplan 2025 en zij stelt nu al, in reactie op het vele protest, dat er veel meer ingezet moet worden op windmolens langs lijninfrastructuur. Volledig in overeenstemming dus met de houding van de gemeente Westerlo.

Vandaar dat de gemeenteraad van Westerlo voor windmolens enkel en alleen nog mogelijkheden ziet langsheen de lijninfrastructuur in de industriezone Oevel, in het bijzonder vlak naast het Albertkanaal, mits voldoende afstand wordt bewaard tot de woningen in die zone en het aldaar gelegen kerkhof. Projecten die zich situeren vlakbij de kern van Oevel met een grote impact op de omwonenden en het uitzicht, kunnen voor het bestuur niet.

Het dorp Oevel heeft momenteel reeds overlast van zowel het verkeer als de industrie. Bovendien zijn er reeds vijf windturbines op korte afstand in gebruik die al een grote impact hebben op de omgeving.

Voor de gemeenteraad komt ook de industriezone Heultje-Hulshout niet in aanmerking om windmolens in te planten. Deze zone staat bekend als een atypisch industriegebied, ver van waterwegen en primaire wegen maar dichtbij de woongebieden van Heultje en Hulshout en vlakbij de twee campings in Heultje.

Het vele doorgaande vrachtverkeer legt nu reeds een grote druk op de leefbaarheid van Heultje. Van een 'lijninfrastructuur' is daar geen sprake, het oprichten aldaar van 'mastodont-windturbines' strookt dus niet met de visie van het bestuur.

De kandidaat-bouwheren willen snel doorwerken met de procedure. Om dat nu door te drukken, in volle coronatijden, getuigt van weinig fatsoen tegenover de bevolking. Zo'n ingrijpend voorstel doe je gewoon niet in deze crisistijd.

Westerlo is zich wel degelijk bewust van de nood aan hernieuwbare energie. Maar het behoud van het landelijk karakter van onze gemeente en het uitzicht van onze dorpen primeert in de keuze van de verschillende mogelijkheden.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto