Van donderdag 9 april tot en met vrijdag 17 april vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het wegdek van de Westerlosesteenweg (N19). Het oude wegdek is in slechte staat en moet dringend vernieuwd worden. Daarnaast worden er ook ingrepen uitgevoerd om de doorstroming van het verkeer en de veiligheid van de zachte weggebruikers te verbeteren.

Aangenamer rijden

Het wegdek van de Westerlosesteenweg (N19) is versleten en heeft een opknapbeurt nodig. Daarom krijgt de N19 tussen het kruispunt met Bistplein in Westerlo en het kruispunt met de Berglaan in Herselt een nieuwe asfaltlaag. De toplaag en onderlaag worden afgefreesd en opnieuw geasfalteerd.

Nieuwe afslagstrook en middeneilanden

Naast de vernieuwing van de asfaltlagen worden er ook een aantal ingrepen uitgevoerd om de doorstroming van het verkeer en de veiligheid van de zachte weggebruiker te verbeteren. Er komt een afslagstrook ter hoogte van Spikdorenveld zodat afslaand verkeer het doorgaand verkeer niet hindert. Bovendien worden er middeneilanden aangelegd ter hoogte van het veiligheidscentrum om fietsers en voetgangers veiliger te laten oversteken.

Bereikbaarheid en omleidingen

De werken worden bewust in een vakantieperiode uitgevoerd om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. De gewestweg is tijdens de werken afgesloten voor doorgaand verkeer. Er worden tijdelijke omleidingen voorzien.

Omleiding doorgaand verkeer

Doorgaand verkeer tussen Geel en Herselt kan omrijden via de E313 complex 22 Herentals Oost, langs Olen (N152).

Omleiding lokaal verkeer

Lokaal verkeer richting Herselt wordt omgeleid langs Tongerlo via Bistplein, Guldensporenlaan, De Trannoyplein, Meulemanslaan, Geneinde en de N152.
Lokaal verkeer richting Westerlo volgt dezelfde omleiding maar in omgekeerde richting startend vanaf de rotonde N152 en N19 in Herselt.
De kruispunten Koning Leopoldlaan en Boerenkrijglaan zullen zoveel mogelijk open gehouden worden.
Fietsers en voetgangers hebben in de werfzone steeds doorgang in beide richtingen.