Wie vandaag bij buurtschool De Leertuin aankomt, kan een straatschildering bewonderen die dit weekend gemaakt werd door enkele kinderen uit de wijk de Molekens. Het initiatief past in het kader van een samenwerking tussen buurtvereniging vzw De Molekens (bekend van het initiatief De Boekerij) en de school om de verkeersveiligheid bij de schoolpoort te verbeteren.

Ook met de andere buurtschool, Ibis, wordt deze zomer samengewerkt. Daar stelt de school haar speelplaats en buitenruimtes tijdens de zomervakantie ter beschikking van enkele lokale verenigingen waaronder vzw D e Molekens.

Een witte strook met rode bollen op de grond geschilderd als speelse manier om de laatste meters naar de schoolpoort te overbruggen. Niet alleen speels, maar ook functioneel. Op de ruime parking van De Leertuin ontstaan namelijk dagelijks situaties waarbij auto's, fietsers en voetgangers dicht langs elkaar heen moeten rijden.

Een situatie die zowel volgens de school als volgens automobilisten en fietsers/voetgangers voor verbetering vatbaar is. Buurtvereniging De Molekens ging daarom aan tafel met de directie en ouderraad van de school om op termijn een plan te bedenken waardoor de situatie rondom de school voor iedereen verbeterd kan worden.

Door een kiss en ride zone te voorzien bijvoorbeeld waar ouders kunnen stoppen die hun kind niet helemaal meer tot aan de poort begeleiden. Of duidelijker eenrichtingsverkeer op de parking, zodat auto's die in en uit de parkeerplaatsen rijden minder risico lopen om elkaar te raken.

En ook een duidelijkere scheiding tussen ruimte voor auto's, zwakke weggebruikers en wachtende kinderen en ouders. De ludieke actie van deze week is een eerste stap om te tonen hoe je met relatief eenvoudige ingrepen toch duidelijker dergelijke zones kan afbakenen. Doel is om ook in overleg met de stad op zoek te gaan naar permanente oplossingen.

Ook tussen buurtvereniging De Molekens en Freinetschool Ibis is geregeld overleg en wordt samengewerkt. Rond mobiliteit met elke maand een fietsapplaus bij de toegang van de school, die dan ook telkens als autovrije fietsstraat wordt ingericht. En deze zomer ook doordat de school haar buitenruimte ter beschikking kan stellen voor externe verenigingen.

Niet alleen buurtvereniging De Molekens, maar ook bijvoorbeeld enkele Herentalse jeugdbewegingen, circusschool Locorotondo etc. Dankzij deze samenwerking kon de school ook extra middelen aantrekken die het onder andere investeert in een basketbalring en een nieuw blotevoetenpad.

Wie via vzw De Molekens iets wil organiseren, kan op hun website (www.deboekerij.be) de contactgegevens vinden. Let op: enkel activiteiten die voor heel de buurt toegankelijk zijn. Dus geen privé feestjes etc.