Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Wijk Wuytsbergen-Ekelen : 'Invoering Zone 30 en Fietsstraat dode letter bij schepencollege, schuldig verzuim!'

Wuytsbergen

Om het sluipverkeer te weren en om de verkeersveiligheid te laten verbeteren in Wuytsbergen-Ekelen heeft de begeleidingsgroep in de wijk net een opvallende open brief naar het Herentalse schepencollege (N-VA - CD&V) gestuurd.

'Het schepencollege komt opnieuw z'n beloften niet na. Dat is een schande', klinkt het.

'Het schepencollege besliste op 6 december 2021 níet om een verkeersfilter in te voeren maar wél om definitief zone 30 en fietsstraten in heel de wijk in te voeren', zegt Katrien Vervoort, van de begeleidingsgroep Wuytsbergen-Ekelen.  'Dat is tot vandaag nog altijd niet uitgevoerd, blijkbaar dus een luchtkasteel.'

Historiek

'Deze beslissing kwam er na het participatietraject van februari tot oktober 2021, waarin twee proefopstellingen werden getest, met als doel het doorgaand verkeer te weren en de verkeersveiligheid te verbeteren', vervolgt Katrien Vervoort.  'Om het belang van deze mobiliteitsmaatregel te duiden keren we nog eens terug in de tijd. In haar Bestuursakkoord voor 2019-2024 wordt een duidelijk engagement uitgesproken ten aanzien van de wijk: “De stad pakt prioritair het sluipverkeer in de wijk aan.”

Belangrijk is om achtergrond te onthouden in de beleidskeuze van het nemen van maatregelen in de woonwijk: volgens het mobiliteitsplan van Herentals zijn Wuytsbergen, Ekelstraat, Vogelzang, Goorkens en alle zijstraten daarvan woonstraten, waar enkel herkomst- en bestemming gemotoriseerd verkeer van de straat waarover het gaat, gewenst is.

Het is duidelijk dat het gemotoriseerd verkeer dat doorheen de ganse wijk rijdt hier niet toe behoort (verkeer tussen Poederleeseweg en Lierseweg).   De gemeenteraad engageerde zich reeds op 2 mei 2017 om mobiliteitsmaatregelen te implementeren in de woonwijk. Toen al was duidelijk dat de wijk haar verzadigingspunt en de grens van de verkeersleefbaarheid bereikt had. Het stadsbestuur beoogde de implementatie van een definitieve duurzame mobiliteitsmaatregel na de zomer van 2021, meer dan 4 jaar later dus.

Ondertussen bevestigen de ongevallencijfers de verkeersonveiligheid in de woonwijk.

Verder uitstel is dus helemaal niet te verantwoorden. De structuurschets uit 2017 was de start van het proefproject waarin 2 mobiliteitsmaatregelen worden getest in de wijk, met als doel het doorgaand verkeer te weren en de verkeersveiligheid te verbeteren. Het project met de proefopstellingen startte in oktober 2020 en eindigde met de beslissing van het bestuur op 6 december 2021.

Een definitieve maatregel werd door het  college niet beslist. De troostprijs werden de flankerende maatregelen; invoering zone 30 en invoering fietsstraat. Actie gevraagd 1 jaar na deze beleidsbeslissing op papier, is hier op het terrein nog steeds niets van te zien.

Het bord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ (beslist op het CBS 11/10/2021) kwam er wel, maar lijkt in de praktijk weinig doorgaand verkeer te weren. In realiteit is er dus niks merkbaar veranderd in de wijk. Nochtans was het bij het bestuur de bedoeling om niet terug te keren naar de situatie van voor de proefopstellingen.

Er zou “sowieso een definitieve maatregel gekozen worden en die zal ook uitgevoerd worden”. (pakaan.herentals.be).   Bij de beslissing in december 2021 werd beloofd dat de beslissing in het voorjaar 2022 zou uitgevoerd worden. Nu zitten we in het jaareinde van 2022 en stelt het bestuur terug alles uit tot de zomer van 2023. Dit uitstelgedrag is een teken van schuldig verzuim.

Recent nog, op 4 oktober 2022 werd een fietsende wijkbewoner aangereden. Hij werd met zware letsels naar het ziekenhuis gebracht. Dit nooit meer!

De begeleidingsgroep vraagt meer dan alleen maar beslissingen op papier. De begeleidingsgroep vraagt onmiddellijke uitvoering van het beslist beleid. Invoering Zone 30 en Fietsstraat: Pak. Het. Aan!'  Beeld : Katrien Vervoort / N. - foto Johan Temmerman/NNieuws.

Wuytsbergen 2020

Wuytsbergen 2020

Wuytsbergen 2020

Wuytsbergen 2020

Wuytsbergen, Herentals, België

Wuytsbergen

Deel dit artikel